ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
  OBSAH:
Z P R A V O D A J
  Zpráva o činnosti Unie jógy za období 1997-2000
UNIE JÓGY
  Návrh usnesení Aktivu cvičitelů Unie jógy (říjen 2000)
číslo 6
  Členové výboru UJ, vedoucí komisí, oblastní vedoucí
leden 2001
  Přehled akcí UJ dle oblastí v roce 2001
Zpravodaj 6/2001
  Kalendář akcí ČASPV-Unie jógy v roce 2001
  Informace pro členy Klubu UJ
  Systém školení a vzdělávání cvičitelů v UJ
  Literatura pro cvičitele III. třídy
  Literatura pro cvičitele II. třídy
  Literatura pro cvičitele I. třídy
Informační občasník vydávaný výborem UNIE JÓGY
  Proč právě hathajóga
pro potřeby všech jejich členů a ostatních zájemců
  Zpěv indické duše
o jógové dění
  Úvodní stránka UJ