ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY  
Z P R A V O D A J  
UNIE JÓGY     OBSAH:
číslo 7   Návrh koncepce činnosti VUJ a UJ
prosinec 2001   Příspěvky členům Klubu jógy na pořádané akce
Zpravodaj 7/2001   Rekvalifikační kurz a kurz cvičitelů jógy I.třídy
  Informace o Internetových stránkách
  VI. konference Brněnské dny - Jóga a zdraví
  Přehled akcí pořádaných v roce 2002 dle oblastí
  Kalendář akcí 2002 ČASPV UJ
  Správný trojúhelník
Informační občasník vydávaný výborem UNIE JÓGY  
pro potřeby všech jejich členů a ostatních zájemců  
o jógové dění