ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
 
Z P R A V O D A J
 
UNIE JÓGY
    OBSAH:
číslo 7
  Návrh koncepce činnosti VUJ a UJ
prosinec 2001
  Příspěvky členům Klubu jógy na pořádané akce
Zpravodaj 7/2001
  Rekvalifikační kurz a kurz cvičitelů jógy I.třídy
  Informace o Internetových stránkách
  VI. konference Brněnské dny - Jóga a zdraví
  Přehled akcí pořádaných v roce 2002 dle oblastí
  Kalendář akcí 2002 ČASPV UJ
  Správný trojúhelník
Informační občasník vydávaný výborem UNIE JÓGY
 
pro potřeby všech jejich členů a ostatních zájemců
 
o jógové dění