ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY   OBSAH:
Z P R A V O D A J   Zpráva předsedy výboru o činnosti UJ za období 2001/2002
UNIE JÓGY   Zpráva vedoucího Klubu jógy při UJ
číslo 8   Zpráva komise Krajských vedoucích
červen 2002   Návrh usnesení Valné hromady UJ z 19.5. 2002
Zpravodaj 6/2001   Informace o školení cvičitelů jógy I. třídy
  Plán práce Unie jógy pro rok 2003
  Přehled akcí dle oblastí a kalendář
  VI. Konference Brněnské dny - Jóga a zdraví
  Mimořádná příležitost - Dr. M. Bhole v Brně
  Jógová gymnastika prstů nejen pro děti
Informační občasník vydávaný výborem UNIE JÓGY   Stanovy Unie jógy
pro potřeby všech jejich členů a ostatních zájemců   Úvodní stránka UJ
o jógové dění