ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
  OBSAH:
Z P R A V O D A J
  Zpráva předsedy výboru o činnosti UJ za období 2001/2002
UNIE JÓGY
  Zpráva vedoucího Klubu jógy při UJ
číslo 8
  Zpráva komise Krajských vedoucích
červen 2002
  Návrh usnesení Valné hromady UJ z 19.5. 2002
Zpravodaj 6/2001
  Informace o školení cvičitelů jógy I. třídy
  Plán práce Unie jógy pro rok 2003
  Přehled akcí dle oblastí a kalendář
  VI. Konference Brněnské dny - Jóga a zdraví
  Mimořádná příležitost - Dr. M. Bhole v Brně
  Jógová gymnastika prstů nejen pro děti
Informační občasník vydávaný výborem UNIE JÓGY
  Stanovy Unie jógy
pro potřeby všech jejich členů a ostatních zájemců
  Úvodní stránka UJ
o jógové dění