ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
  OBSAH:
Z P R A V O D A J
  Blahopřejeme
UNIE JÓGY
  Zpráva předsedy VUJ o činnosti za období od 20.10.2000 do 24.5.2003
číslo 10
  Usnesení Valné hromady UJ, konané 23.-25.5.2003 v Žinkovech
leden 2004
  Adresář členů výboru UJ ČASPV
Zpravodaj 10/2004
  Adresář krajských vedoucích
  Výměna cvičitelských průkazů
  Školení cvičitelů II. a III. třídy
  Přehled akcí v roce 2004 - členěno dle krajů
  Kalendář akcí 2004 Unie jógy ČASPV
  Jóga v životě ženy po čtyřicítce (Růžena Moravcová)
Informační občasník vydávaný výborem UNIE JÓGY
  Úvodní stránka UJ
pro potřeby všech jejich členů a ostatních zájemců o jógové dění