Ediční činnost Unie jógy, z.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Starší vydání jsou k dispozici i na těchto internetových stránkách. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Dále jsme vydali mnoho kvalitních publikací specializovaných na vybraná témata, jejichž autory jsou osvědčení lektoři UJ.
 

Hlavní stránka    Organizace    Kurzy    Akce    Vzdělávání    Ediční činnost    Vaše příspěvky    Odkazy    Lektoři UJ    Facebook
Česká asociace Sport pro všecny, o.s.
Z P R A V O D A J
OBSAH:
UNIE JÓGY, o.s.
Zpráva předsedy VUJ z VH 2007
číslo 14
Usnesení VH 2007
leden 2009
Změna stanov UJ
 Adresář členů výboru UJ
Zpravodaj 15/2009
Adresář krajských vedoucích a zástupců KV
Zpráva Komise školení a lektorského sboru
Informace vedoucí Klubu jógy
Kalendář akcí 2008 podle krajů
Kalendář všech akcí 2008
Fotografie z činnosti - výzva VUJ
 Cvičení pro seniory - MUDr. Věra Doležalová
Informační občasník vydávaný výborem UNIE
Kodex cvičitele UJ
    JÓGY pro potřeby všech jejích členů a zájemců    
Nabídka publikací
o jógové dění
 

Zpravodaj 14/2008
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 602 409 536, fax 377 823 580,