Ediční činnost Unie jógy, z.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Starší vydání jsou k dispozici i na těchto internetových stránkách. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Dále jsme vydali mnoho kvalitních publikací specializovaných na vybraná témata, jejichž autory jsou osvědčení lektoři UJ.
 

Hlavní stránka    Organizace    Kurzy    Akce    Vzdělávání    Ediční činnost    Vaše příspěvky    Odkazy    Lektoři UJ    Facebook
Česká asociace Sport pro všecny, o.s.
Z P R A V O D A J
OBSAH:
UNIE JÓGY, o.s.
Vzpomínka na Miládku Bartoňovou
číslo 15
Zpráva předsedy VUJ z VH 2008
leden 2009
Usnesení VH 2008
 Adresář členů výboru UJ
Zpravodaj 15/2009
Adresář krajských vedoucích a jejich zástupců
Zpráva Komise krajských vedoucích
Zpráva Komise školení a lektorského sboru
Informace vedoucí Klubu jógy
Studium na FTVS
Kalendář akcí 2009 podle krajů
 Kalendář všech akcí 2009
Informační občasník vydávaný výborem UNIE
Moudrosti - Marie Bilinová
    JÓGY pro potřeby všech jejích členů a zájemců    
Další stránka zpravodaje
o jógové dění
 

Zpravodaj 15/2009
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 602 409 536, fax 377 823 580,