Milí přátelé,
  před dvěma roky jsme
  na tomto místě blahopřáli
  paní PhDr. Miladě Bartoňové
  k významnému životnímu výročí.
  Tentokrát prosíme o vzpomínku
  na tuto mimořádnou osobnost.
  Miládka naše řady
  v listopadu 2008 opustila.
 

O MILOSTI

    Největší zázrak Milosti je v tom, že jsem lidskou bytostí stvořenou k obrazu Boha samého. A v tom JSEM je vloženo veškeré tajemství Bytí – života Země a Nebes.
    V něm jsou ztajeny viditelné i dosud neviditelné vesmíry v nás i kolem nás: naše zrození, život na této zemi, umírání a znovuzrozování… a také všechny naše dny a léta, staletí a tisíciletí, v nichž jsme „po Jákobově žebříku“ vystupovali na nebesa a sestupovali opět k matce Zemi. To všechno je v nás nesmazatelně vepsáno. Záleží jen na nás, abychom tuto PRAVDU postupně v sobě odhalovali a vědomě v ní prožívali vzácný dar svého života … ZDE a TEĎ.

Ty kouzelnice snů a tkalče vzorů žití,
uveď mě do říše, kde světlo světel svítí,
kde bytí proplouvá tajemným průplavem,
tajemným průplavem, který má jméno JSEM,
který má jméno TEĎ – TO VĚČNÉ ZDE A TEĎ,
tam k tomu průplavu mě, moje mysli, veď.

    A tak MILOST je ona tajemná prasíla, která nás může pozvednout nad zákonitost země – do oblasti DUCHA a PRAVDY.

(poslední text, který předala svým žákům)

další stránka  -  obsah zpravodaje  -  úvodní stránka