Moudrosti

V metodické části Zpravodaje vám nabízíme Moudrosti, které sepsala a hlavně ve svých jógových hodinách ke spokojenosti cvičenců – joginů citovala dlouholetá cvičitelka z Brna a členka výboru Unie jógy ASPV Marie Bilinová. Nám je nabízí k poučení a rovněž k plnému využití pro naše cvičence.

Addison J.
Radost vstupuje do našeho života,
když máme co dělat, co milovat, v co doufat.
 
Aristoteles:
vědění je poznání ctnosti.
 
Aby se člověk stal dobrým,
musí být schopný k dílu, které mu přináleží.
 
Marcus Aurelius:
Hleď k jádru: na žádné věci ať neujde ani její
podstata ani pravá cena.
 
Lidé jsou stvořeni kvůli sobě navzájem,
buď je tedy poučuj, nebo je snášej.
 
Zahleď se ve své nitro!
Tam uvnitř je sídlo dobra,
které je schopno stále tryskat,
jestliže se k němu stále prokopáváš.
 
Mudrc Démikrotes říká:
„Všechno je jen věc názoru.
Jen základní prvky jsou pravdivé“, stačí
pamatovat si, že všechno je jen věcí názoru ...
 
Balzac:
Zoufalství až příliš ochotně přijímá zlo, které
předvídá: naděje je činorodá a provokuje
rozum, aby zkoumal všechny možnosti, jak
proti zlu bojovat.
 
Becher:
Jen bude-li mít člověk blízko k jiným, přiblíží
se sám sobě.
 
Blaks:
Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy
podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.    
Dietrich Bonhoeffer:
Daleko nebo blízko, ve štěstí či neštěstí,
v druhém má přítel někoho,
kdo mu věrně pomáhá
bý svobodným a být člověkem.
 
Dr Paul Brunton:
Změna myšlení je pro člověka podmínkou
k zajištění změny tohoto světa., že člověk
změní sám sebe, udělá první krok ke změně
svého okolí a změnou okolí udělá druhý krok,
ke změně sebe.
 
Jelikož lidské slabost, je taková jaká je,
chování lidí by nás nemělo nikdy překvapit
ani ohromit. Tím, že od lidí příliš mnoho
neočekáváme, ušetříme si zbytečnou trpkost
a zklamání.
 
Otakar Březina:
Nechápeme, že láska je jedinou atmosférou,
v níž slovo může proniknout až k duši bratří
a způsobit v ní vytrysknutí světla.
 
Cicero:
Člověka často nesoudí podle velikosti jeho
dobrých činů, ale podle malosti jeho provinění.
 
Nesnaž se převýšit ostatní, ale sám sebe.
 
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení,
úlisnost a přisvědčování.
 
M.Clark:
Když najdeš v životě cestu bez překážek,
určitě nevede nikam.
 
Karel Čapek:
Každá vytrvalost je jakýsi pokus o věčnost.
 
Dalajláma:
Usmívej se na lidi, nejvíc na ty, co to neumí.
 

předchozí stránka  -  Moudrosti 2  -  obsah zpravodaje  -  úvodní stránka