ZPRÁVA KOMISE ŠKOLENÍ A LEKTORSKÉHO SBORU

Prodlužování platnosti cvičitelských průkazů.

Stále aktuální téma, které je provázeno nejasnostmi ze strany cvičitelů, tedy držitelů cvičitelských průkazů. Důsledkem jsou pak starosti a těžká hlava krajských vedoucích, kteří mají za úkol prodloužení platnosti cvičitelského průkazu realizovat, když cvičitel nemá splněné podmínky k prodloužení platnosti.
 

Vzdělávání cvičitelů Unie jógy řeší Kvalifikační směrnice, schválená Valnou hromadou UJ a rozlišuje dva způsoby vzdělávání:

  1. školení
  2. samostudium

Vzhledem k závažnosti kvalifikace cvičitel jógy a náročnosti obsahu a rozsahu studia při vlastním školení, ale i v období po získání kvalifikace příslušného stupně, je nutný aktivní přístup cvičitele ke studiu.

V praxi to znamená účast na seminářích a dalších vzdělávacích akcích v oboru, studium literatury a aktivní spolupráce na hodinách jógy zkušených cvičitelů. Toto samostudium probíhá po celou dobu vzdělávání, tedy i v období platnosti cvičitelského průkazu.
 

Po skončení platnosti kvalifikace je možné ji prodloužit za následujících podmínek:

  1. po dobu platnosti je cvičitel ve stálém kontaktu s Unií jógy a trvale vede cvičení v některém článku Unie (ČASPV).
  2. dále musí k prodloužení kvalifikace získat během 5-ti let
    • cvičitel III. třídy jógy 10 kreditních bodů
    • cvičitel II. třídy jógy 15 kreditních bodů

Při nesplnění těchto podmínek pozbývá cvičitelský průkaz svou platnost.

Prodloužení platnosti probíhá formou vystavení nového průkazu, podle stanovených podmínek kvalifikační směrnice o získávání kreditních bodů za účast na vzdělávacích akcích Unie jógy a krajských nebo jiných seminářích nebo na jiných akcích s jógovou náplní, na kterých byl vedoucím lektorem některý z lektorů Unie jógy, cvičitel jógy I. třídy nebo cvičitel jógy standardní kvalifikace.
 

Obnovení získané kvalifikace je nadále možné za těchto podmínek:

  1. do 5-ti let od doby, kdy cvičitelský průkaz pozbyl svou platnost je cvičitel oprávněn požádat o přezkoušení
  2. po uplynutí této doby musí znovu absolvovat školení příslušné úrovně.

Tabulka kreditních bodů:

Úroveň1/2 dne1 den2 a více dnů
Mezinárodní seminář3612
Mezinárodní kongres0612
Republikový seminář248
Doškolovací seminář248
Seminář lektorů248
Krajský (oblastní) seminář124
Valná hromada036
Pohybové soustředění024
Pohybové studio010

Milan Procházka
 

předchozí stránka  -  další stránka  -  obsah zpravodaje  -  úvodní stránka