STUDIUM 1. JÓGOVÉ TŘÍDY A JÓGOVÉ TERAPIE
NA TŠ FTVS UK V PRAZE

Díky nabídce České akademie jógy ke spolupráci při organizování studia na Trenérské škole Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze nabízíme učitelům jógy 2. třídy a učitelům jógy standardní kvalifikace možnost studovat 1. jógovou třídu. Jedná se o dvouleté studium formou prodloužených víkendů vždy jedenkrát měsíčně během školního roku. Některé sportovní předměty se daří nahradit jógovými, nicméně všeobecné předměty jako anatomie, fyziologie, pedagogika apod. samozřejmě zůstávají. Podrobnější informace zveřejníme na internetových stránkách www.unie-jogy. cz. Zájemci se do té doby mohou hlásit nejlépe e-mailem na pavhaj@iol.cz nebo na adrese Pavel Hájek, Mlýnec 16, 339 01 Klatovy.
 

Druhá informace se týká navíc i učitelů jógy 1. třídy. Ve spolupráci s Českou asociací jógy a s občanským sdružením Nálanda se snažíme o uskutečnění studia Jógové terapie pod vedením Dr. Bhole opět na TŠ FTVS UK v Praze. Podmínkou pro přijetí ke studiu je minimálně 2. jógová třída.

Způsob a čas výuky bude nutné přizpůsobit kromě výše zmíněných prodloužených víkendů časovým možnostem Dr. Bhole, pravděpodobně se bude jednat o pracovní dny. Věc je zatím ve stadiu jednání s TŠ FTVS. Kdo již první třídu má, bude moci vynechat všeobecné předměty a studovat pouze specializaci. Zda se organizace studia podaří opět zveřejníme na webových stránkách UJ. Předběžných zájemců je mnoho, proto pokud máte o studium zájem, přihlaste se co nejdříve na výše uvedeném kontaktu.
 

Pavel Hájek
 

předchozí stránka  -  další stránka  -  obsah zpravodaje  -  úvodní stránka