ZPRÁVA PŘEDSEDY VÝBORU UJ O ČINNOSTI UJ
za období od 12.5.2007 do 17.5.2008
přednesená Pavlem Hájkem v Opavě 17.5.2008

Na Valné hromadě UJ konané 12.-14. května 2006 v Karlových Varech byli zvoleni krajští vedoucí a jejich zástupci. VH schválila změnu sídla organizace a v souvislosti s její registrací došlo ke změně názvu organizace na Unie jógy, o.s..Dále byla schválena možnost prodlužování platnosti cvičitelských průkazů i pro námi vyškolené cvičitele, kteří jsou aktivní mimo naší organizaci. Díky aktivitám Míly Sávitrí Mrnuštíkové a Šárky Valverde jsme požádali o vstup do Mezinárodní jógové federace (International Yoga Federation) a dále pokračovalo úsilí o hledání adekvátních organizací v jiných zemích pro mezinárodní spolupráci, tyto aktivity dosud své ovoce nepřinesly, nicméně díky nim má UJ oficiální telefonické a faxové spojení.

V souvislosti se změnou adresy sídla se pro UJ změnila registrace u příslušného finančního úřadu – nově spadáme pod Prahu 5.

20.10.- 21.10. se v Plzni konal Seminář dětské jógy, na kterém se poprvé v historii podařilo mít kvalitní zastoupení lektorů dětské jógy také z ostatních celorepublikových jógových organizací – Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. z Českého svazu jógy a Pavla Klimeše z Českého svazu Jóga v denním životě.

2.- 4.11. byl ve Vršově Seminář lektorů a krajských vedoucích, kde kromě kvalitního odborného programu pod vedením Míly Sávitrí Mrnuštíkové byla prezentovaná pracovní verze projektu E-learning a dohodli jsme se o pilotním zařazení systému do školení cvičitelů II. třídy a Standardní kvalifikace na podzim letošního roku. Byl zde také sestaven a schválen morální kodex cvičitele, který jsme se dohodli dát do příští verze cvičitelských průkazů a zároveň do odborných skript. Přítomní obdrželi brožuru Dr. Bholeho: „Vědomí těla, vědomí dechu, vědomí mysli“.

Na přelomu roku již tradičně vyšlo další číslo Zpravodaje UJ s odborným textem ze semináře s MUDr. Věrou Doležalovou „Cvičení se seniory“ a s výzvou ředitele muzea v Benešově na zaslání fotodokumentace z jógových akcí, která se nějak minula účinkem. Jak jistě víte, byla změněna distribuce Zpravodaje cvičitelům – tu teď mají na starosti krajští vedoucí a mají na něj nárok všichni aktivní cvičitelé.

Byla zpracovaná směrnice o cestovních náhradách, kterou bychom jako samostatný právní subjekt měli mít vlastní - doposud jsme se řídili směrnicí ČASPV – tato byla použita jako vzor a delegáti této VH ji obdrželi s pozvánkou.

V současné době je v pracovní verzi hotová žádost o akreditaci a připravují se patřičné dokumenty jako přílohy žádosti, jako například písemný souhlas jednotlivých lektorů.

Děkuji členům VUJ za odvedenou práci, krajským vedoucím a jejich zástupcům děkuji za dobrou práci ve svěřených regionech, všem aktivním cvičitelům děkuji za jejich prospěšnou činnost a všem zde přítomným děkuji, že jste přijali pozvání k účasti a jste ochotni se podílet na závažných rozhodnutích.
 

Pavel Hájek
předseda výboru Unie jógy, o.s.

předchozí stránka  -  další stránka  -  obsah zpravodaje  -  úvodní stránka