Ediční činnost Unie jógy, z.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Starší vydání jsou k dispozici i na těchto internetových stránkách. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Dále jsme vydali mnoho kvalitních publikací specializovaných na vybraná témata, jejichž autory jsou osvědčení lektoři UJ.
 

Hlavní stránka    Organizace    Kurzy    Akce    Vzdělávání    Ediční činnost    Vaše příspěvky    Odkazy    Lektoři UJ    Facebook
Česká asociace Sport pro všecny, o.s.
Z P R A V O D A J
OBSAH:
UNIE JÓGY, o.s.
Co by měl cvičitel jógy vědět o návycích - PhDr. Knížetová
číslo 16
Tabulka kreditních bodů pro učitele jógy
leden 2010
Zpráva předsedy VUJ z VH 2009
Zpravodaj 16/2010
Adresář členů výboru UJ
Adresář členů kontrolní a revizní komise
Adresář krajských vedoucích a jejich zástupců
Usnesení VH 2009
Kalendář akcí 2010 podle krajů
Kalendář všech akcí 2010
Informační občasník vydávaný výborem Unie
Základní principy jógy a jógových praktik - Dr. Bhole
jógy pro potřeby jejích členů a ostatních
Úrazové pojištění
zájemců o jógové dění
 

Zpravodaj 16/2010
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 602 409 536, fax 377 823 580,