Ediční činnost Unie jógy, o.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

ADRESÁŘ ČLENŮ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

 
předsedkyně KRK:Ing. Emilie Kuderová
Novobranská 2
412 01 Litoměřice
tel.: 607 644 212
e-mail: jiri.kuderaseznam.cz
 
členky KRK:Marie Bilinová
Merhautova 9
613 Brno
tel.: 515 541 316
e-mail: mbilinaseznam.cz
 
  Hana Metelková
Polívkova 53
779 00 Olomouc
tel.: 585 427 319
e-mail: h.metelkovaseznam.cz
 

Unie jógy, o.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 722 603 256, fax 377 823 580,