Ediční činnost Unie jógy, o.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

ADRESÁŘ ČLENŮ VÝBORU UJ

 
Předseda výboru, ediční činnost:Pavel Hájek Poleň
Mlýnec 16
339 01 Klatovy
tel.: 722 603 256
e-mail: pavhajIol.cz
Místopředsedkyně výboru:Mgr. Zora Martinová
Svojšovická 2875/30
141 00 Praha 4
tel.: 604 276 548
e-mail: zmartinovaseznam.cz
Hospodářka:PaedDr. Eva Skalická
Přívrat 20
616 00 Brno
tel.: 549 524 121
e-mail: skalickaluzanky.cz
Vedoucí Komise školení a lektorského sboru:Milan Procházka
Březinova 38
586 01 Jihlava
tel.: 564 404 205
e-mail: mprochazka9gmail.com
Vedoucí Klubu jógy:Mgr. Šárka Valverde
Velký Rybník 25
363 01 Ostrov nad Ohří
tel.: 353 618 662, 724 209 110
e-mail: valverde.sarkaseznam.cz
Vedoucí Komise krajských vedoucích:Květa Obalilová
Mezilesí 518/126
193 00 Praha
tel.: 723 371 903
e-mail: kvetaobcentrum.cz
Člen výboru:Bc. Jaroslav Kandl
Krkonošská 228
543 01 Vrchlabí
tel.: 721 175 489
e-mail:jaroslav.kandlseznam.cz
Čestná členka výboru:Vlasta Kaplanová
Kolodějská 10
100 00 Praha 10
tel.: 274 817 677
 

Unie jógy, o.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 722 603 256, fax 377 823 580,