Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

Složení komise dětské jógy

Dagmar Rubášová - předsedkyně,
Věra Strnadová - členka komise,
Hana Volfová - členka komise,

Komise dětské jógy metodicky řídí aktivity v oblasti jógy pro děti. Organizuje celorepublikové Semináře dětské jógy, které se uskutečňují pravidelně jedenkrát za dva roky v Plzni.

Komise dětské jógy
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,