Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

 
Revizní komise Unie jógy, z.s.


Ivana Pešková, Bc., DiS. - předsedkyně KRK,
Petra Geňo, Mgr. - členka KRK,
Libuše Koukalová, Ing. - členka KRK,

 
Revizní komise Unie provádí:

  • kontrolu a dohled nad dodržováním Stanov UJ
  • kontrolu plnění usnesení Valné hromady
  • kontrolu hospodaření výboru Unie, čerpání rozpočtu podle schváleného plánu, resp. Zásad pro hospodaření s finančními prostředky Unie
  • kontrolu hospodaření s prostředky Unie
  • předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti a o zjištěných nedostatcích s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků
Kontrolní komise
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,