Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

 
Komise školení Unie jógy, z.s.

Růžena Moravcová - vedoucí komise školení a lektorského sboru,
Milan Procházka - člen komise školení,
Eva Skalická - členka komise školení,
Miloslava Sávitrí Mrnuštíková - členka komise školení,
Michaela Svatošová - členka komise školení,

Komise školení zajišťuje vzdělávání učitelů a lektorů UJ, navrhuje pravidla a podmínky v souladu s legislativou a sestavuje potřebné podklady na žádost o akreditaci pro Ministerstvo Školství, mládeže a tělovýchovy. Dále má na starosti systém e-learningu a navrhuje VUJ vydávání metodických materiálů.

 
Lektorský sbor UJ

Lektorský sbor tvoří učitelé jógy a dalších potřebných oborů, kteří byli vybráni pro potřeby vzdělávání učitelů UJ na základě dlouhodobé praxe, výborných výsledků a schopností předávat vědomosti a zkušenosti ostatním jednak přímou teoretickou a praktickou výukou, dále pomocí metodických materiálů a případně prostřednictvím e-learningu.


 
Komise školení
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,