Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

jméno, příjmení, titulvyučovaný předmětkvalifikace / vzdělání
studijní obor
odborná
praxe
pedagogická
praxe
Jitka Figalovájógová praxe se zřetelem k věku,
průpravná cvičení
Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy
3827
Mgr. Petra Geňopedagogika a didaktika
cvičebního procesu
učitelka jógy II. třídy105
Jiří Hájekšatkarmy, jógové sestavy,
bandhy a mudry
učitel jógy I. třídy4117
Marie Hoškováásany, jógové sestavyučitelka jógy
standardní kvalifikace
2517
Ing. Richard Lipka, Ph.D.úvod do jógy, cesty jógy,
ásany
učitel jógy II. třídy127
MUDr. Petra Luftovázáklady anatomie a fyziologie,
psychologie, ásany
učitelka jógy II. třídy126
Ing. Jan Moravecetické aspekty jógy, dhárana,
dhjána, samádhi, hygiena a výživa
ukázky jógových sestav s rozborem
podnikatelské minimum a marketing
učitel jógy
standardní kvalifikace
139
Růžena Moravcovárelaxace, průpravná cvičení,
člověk podle jógy, ásany
Trenérská škola FTVS-UK Praha
obor Jógová terapie
učitelka jógy I. třídy
2117
Ing. Miloslava Sávitrí
Mrnuštíková
úvod do jógy, jógové názvosloví,
grafický záznam, pránájáma, pratjáhára,
jógové sestavy
učitelka jógy I. třídy3320
Hana PickováUkázky jógových sestav s rozboremučitelka jógy II. třídy2520
Eva PohlodkováJógová praxe se zřetelem k věku,
psychomotorika
učitelka jógy II. třídy2020
Milan Procházkaživotospráva a hygiena, ásany,
průpravná cvičení, šatkarma
Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitel jógy I. třídy
3833
JUDr. Václav Rubášprávní problematika,
podnikatelské minimum
Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitel jógy I. třídy
3317
Mgr. Dagmar Rubášovájógová praxe se zřetelem k věku,
pedagogika a didaktika cvič. procesu,
psychomotorika
Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy
3617
PaedDr. Eva SkalickáČlověk podle jógy, psychologie,
pedagogika a didaktika cvič. procesu,
etické aspekty jógy
Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy
3617
Michaela Svatošovádhárana, dhjána, samádhi,
jógová praxe se zřetelem k věku
Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy
2014
MUDr. Ljuba Šuchmanovázáklady anatomie a fyziologie,
zdravověda, první pomoc
učitelka jógy III. třídy1313
Mgr. Ing. Hana Zíkovápodnikatelské minimum
a marketing
učitelka jógy II. třídy126
Bc. Petr Blahajógové sestavy,
pránájáma
učitel jógy III. třídy55
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,