Ediční činnost Unie jógy, z.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

Jógová literatura

MIHULOVÁ, Marie; SVOBODA, Milan. Přirozené prostředky pro zdraví. Liberec : Středisko jógy Králův Háj, 1991. ISBN 80-900570-2-0

MILTNER, Vladimír. Jóga pro děti. 1. vyd. Liberec : Nakladatelství Libereckých tiskáren, 1990

MRNUŠTÍKOVÁ Sávitrí, Míla. Ásana. Brno : Centrum volného času Lužánky, 2005

POHLODKOVÁ, Eva; MATYSÍKOVÁ, Libuše; MRÁZOVÁ, Jarmila. Děti a jóga. Brno : Centrum volného času Lužánky, 1998

POHLODKOVÁ, Eva. Jóga pro děti předškolního věku. Brno : Centrum volného času Lužánky, 2004

RIETH, Susi. Léčivá síla jógy. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, k. s., 2001. ISBN 80-7202-884-7

ROJOVÁ Síta, Věra. Jóga, hry a pohádky. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-240-9

VOTAVA, Jiří a kol. Jóga očima lékařů. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1988

Seznam bude postupně doplňován...
 
Nahlédněte do některého Zpravodaje.
UJ vydala tyto metodické materiály.
Publikace od SVČ Lužánky Brno.
Brožury Pedagogického centra Plzeň.
Metodické MC kazety Školy jógy
pro každý den z Plzně.
Nabídka metodických záznamů
Sdružení pro ekologii člověka z Brna.
Seznam literatury, vydané v českém
nebo slovenském jazyce od roku 1945
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,