Ediční činnost Unie jógy, z.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

Publikace zpracována ze zvukového záznamu semináře
v Pusté Polomi 16. - 18. 7. 2004, vydala Unie jógy
ve spolupráci s o.s. Nálanda pro potřeby učitelů jógy
a širší veřejnost zájemců o jógu.
 
   "Jako obvykle při našich jógových setkáních budeme
pracovat spíše s vědomím než s tělem. Většina běžných
vzdělávacích programů vás vede k práci s tělem. Lékař-
ská věda jakož i celý systém západního vzdělávání zatím
neuznávají  samostatnou  existenci  vědomí. V józe se
oproti  tomu  vědomí  považuje  za  samostatnou  entitu.
Tento vědomý princip  se  rozvíjí  a  spojuje s myslí a se
smyslovými a motorickými orgány a ztotožňuje se s nimi."
Publikaci lze objednat e-mailem, cena 130,- Kč
 
Aktuální nabídka vydané literatury
Nahlédněte do některého zpravodaje
Kolektiv autorů pod vedením Jiřího Hájka:
Ing. Václav Hošek, Antonín Klíma, PhDr. Věra Knížetová,
Ing. Míla Mrnuštíková, MUDr. Karel Nešpor,
PaeDr. Eva Skalická, RNDr. Josef Tillich, CSc.
 
"Pro každého Inda má jóga nadčasový původ. Když budete
pátrat po jejích kořenech, dostane se Vám vyjádření, že jó-
ga byla lidem předána bohem Šivou, asketou a jóginem mezi
bohy. Nejstarší nalezené předměty kultury mohendžodarské
(období 3000 až 1500 př. Kr.) obsahují pečetidla s postavou
boha, který má atributy pozdějšího Šivy (a proto byl nazván
Proto-Šiva) v jednom z jógových sedů. Už tehdy zřejmě byla
jóga alespoň v nějaké podobě známa..."
Publikaci dostávají účastníci cvičitelských kurzů UJ.
Sborník příspěvků konference
VI. BRNĚNSKÉ DNY - JÓGA A ZDRAVÍ

Publikace vyšla v roce 2002, dnes již není nabízena.
Autoři:
PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Miroslav Čapek

Publikace vyšla v roce 1990, dnes již není nabízena.
Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Věry Knížetové:
MUDr. Věra Doležalová, Ing. Václav Hošek,
RNDr. Josef Tillich, CSc.


Publikace vyšla v roce 1986, dnes již není nabízena.
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,