Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

VALNÁ HROMADA
je nejvyšším orgánem Unie jógy
Podněty: Hana Picková
VÝBOR UNIE JÓGY
je výkonným orgánem Unie jógy a řídí její činnost
Podněty: Hana Picková
REVIZNÍ KOMISE
je kontrolním orgánem Unie jógy
Podněty: Ivana Pešková
KOMISE KRAJSKÝCH VEDOUCÍCH
koordinuje činnost v krajích
Podněty: Pavel Eyer
KOMISE ŠKOLENÍ A LEKTORSKÉHO SBORU
připravuje školení cvičitelů a vzdělávání
Podněty: Růžena Moravcová
KOMISE DĚTSKÉ JÓGY
koordinuje činnost zaměřenou na jógu pro děti
Podněty: Dagmar Rubášová
ČLENSKÁ ZÁKLADNA UJ
zahrnuje skupiny členů a individuální členy
Krajský vedoucí příslušného kraje
JIHOČESKÝ KRAJ - 1
Libuše Holečková, tel.: 720 314 523,
Zuzana Klenková, tel.: 602 483 937,
Vilma Tritová, tel.: 608 282 781,
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - 2
Libuše Koukalová, Ing., tel.: 733 598 559,
Emilie Krejčí, tel.: 776 183 776,
Blažena Vlkojanová, tel.: 776 656 403,
KARLOVARSKÝ KRAJ - 3
Alena Válková, Mgr., tel.: 355 321 631, 728 606 256,

Petra Geňo, Mgr., tel.: 777 235 553,
Kamil Lukeš, tel.: 605 485 308,
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - 4
Ivana Fraňková, Mgr., tel.: 733 763 315,
LIBERECKÝ KRAJ - 5
Helena Pletichová, PaedDr., tel.: 483 317 589,
Jaroslava Tichá, Ing., tel.: 723 543 426,
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - 6
Lubomír Stuchlý, tel.: 553 650 360,
OLOMOUCKÝ KRAJ - 7
Dana Poláková, tel.: 725 769 458,
Hana Metelková, tel.: 739 225 962, ,
PARDUBICKÝ KRAJ - 8
Jiří Broulík, Ing., tel.: 725 766 509,
Dagmar Lněníčková,
PLZEŇSKÝ KRAJ - 9
František Kauer, Ing., tel.: 608 630 812,
Dagmar Kauerová, Ing., tel.: 608 463 420,
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 10
Jitka Hilgert, Ing., tel.: 775 243 332,
Jana Zachová, RNDr., tel.: 728 029 241,
Iva Daňková,
STŘEDOČESKÝ KRAJ - 11
Jitka Veselá, tel.: 732 120 650,
Emil Štěpánek, tel.: 604 216 860,
ÚSTECKÝ KRAJ - 12
Jiří Hájek, tel.: 606 690 903,
Vladimír Mazour, tel.: 739 535 948,
KRAJ VYSOČINA - 13
Eva Formánková, tel.: 568 850 902, 724 282 743,
Milan Procházka, tel.: 564 404 205,
ZLÍNSKÝ KRAJ - 14
Dana Křenová, tel.: 723 734 090,
Věra Strnadová, tel.: 605 731 844,
Jaroslava Pilčíková, tel.: 603 594 654,
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,