Ediční činnost Unie jógy, z.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

 
Nahlédněte do některého Zpravodaje.
UJ vydala tyto metodické materiály.
Publikace od SVČ Lužánky Brno.
Brožury Pedagogického centra Plzeň.
Metodické MC kazety Školy jógy pro každý den z Plzně.
Nabídka metodických záznamů Sdružení pro ekologii člověka z Brna.
Seznam literatury, vydané od roku 1945
      Informace o dostupnosti publikací: .
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,