Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

 
Členové výboru Unie jógy, z.s.

Pavel Hájek - předseda a matrikář, tel.: 602 409 536,
Michaela Svatošová - místopředsedkyně,tel.: 777 007 166,
Eva Skalická - hospodářka, tel.: 549 524 121,
Růžena Moravcová - vedoucí komise školení a lektorského sboru, tel.: 723 068 157,
Zdeňka Gelnarová - ediční činnost, tel.: 722 920 260,
Milan Procházka - vedoucí komise krajských vedoucích, tel.: 564 404 205,

 
Výbor je výkonným orgánem UJ

  • zajišťuje činnost Unie v období mezi Valnými hromadami
  • rozhoduje o všech záležitostech Unie, které nejsou výslovně vyhrazeny Valné hromadě
  • rozděluje finanční prostředky podle klíče schváleného Valnou hromadou
  • zastupuje Unii ve vztahu k třetím osobám a při jednání se státními orgány, orgány samosprávy atd.
  • organizačně a metodicky řídí a kontroluje činnost krajských vedoucích
  • vede evidenci členské základny a tuto evidenci pravidelně aktualizuje
  • projednává a připravuje materiály pro jednotlivé Valné hromady
  • organizačně a metodicky řídí a zabezpečuje školení a vzdělávání členů Unie
  • odpovídá za hospodaření s majetkem Unie dle pravidel schválených Valnou hromadou
Výbor
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 602 409 536, fax 377 823 580,