Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

 
Členové výboru Unie jógy, z.s.


Hana Picková - předsedkyně, tel.: 777 342 084,
Jitka Hilgert, Ing. - místopředsedkyně, tel.: 775 243 332,
Ivana Hellerová - hopodářka, tel.: 242 480 322, 777 700 487,
Růžena Moravcová - vedoucí komise školení a lektorského sboru, tel.: 723 068 157,
Iva Honsová, Bc. - ediční činnost, tel.: 775 292 023,
Pavel Eyer - vedoucí komise krajských vedoucích, tel.: 774 231 258,

 
Výbor je výkonným orgánem UJ

  • zajišťuje činnost Unie v období mezi Valnými hromadami
  • rozhoduje o všech záležitostech Unie, které nejsou výslovně vyhrazeny Valné hromadě
  • rozděluje finanční prostředky podle klíče schváleného Valnou hromadou
  • zastupuje Unii ve vztahu k třetím osobám a při jednání se státními orgány, orgány samosprávy atd.
  • organizačně a metodicky řídí a kontroluje činnost krajských vedoucích
  • vede evidenci členské základny a tuto evidenci pravidelně aktualizuje
  • projednává a připravuje materiály pro jednotlivé Valné hromady
  • organizačně a metodicky řídí a zabezpečuje školení a vzdělávání členů Unie
  • odpovídá za hospodaření s majetkem Unie dle pravidel schválených Valnou hromadou
Výbor
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,