Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 


TABULKA KREDITNÍCH BODŮ PRO UČITELE JÓGY

 
Úroveň 1/2 dne   1 den  2 - 3 dny4 - 6 dnů > 6 dnů 
Mezinárodní kongres xx81012
Mezinárodní seminářx481012
Seminář lektorůx36810
Republikový nebo doškolovací seminář 236810
Valná hromadax12xx
Krajský seminář124xx
Pobytové soustředěníx24xx
Pohybové studio12xxx
Týdenní pobyt s jógou6

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY III. TŘÍDY

 

Základní školení je určeno cvičencům jógy, kteří mají zájem o vzdělávání na cestě jógy nebo cítí potřebu předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším cvičencům.
 

Podmínky k přijetí na školení:

 • Vlastní praxe jógy min. 2 – 3 roky
 • Dosažení 18 let věku
 • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo cvičitele s vyšší kvalifikací

Výuková osnova:
Předměty obecná část:

 • Základy anatomie, fyziologie a první pomoc
 • Pedagogika a didaktika cvič. procesu
 • Psychologie
 • Životospráva, hygiena, metody regenerace
 • Právní problematika
Předměty speciální část:
 • Úvod do jógy
 • Jógová názvosloví, grafický záznam
 • Jógová praxe se zřetelem k věku
 • Jógové pojetí těla, jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásana
 • Pránájáma, dechová cvičení
 • Pratjáhára (kontrola smyslů)
 • Dháraná (koncentrace), Dhjána (meditace), Samádhi (splynutí)
 • Šatkarma (očistné postupy)
 • Bandhy a mudry
 • Jógové sestavy
 • Psychomotorika
 • Relaxace
 • Metodické výstupy
Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, lektoři Unie jógy a cvičitelé s vyšší kvalifikací.
Výstupem ze školení je průkaz cvičitele jógy III. tř. a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

 
 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ
(ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II. TŘÍDY A STANDARDNÍ KVALIFIKACE)

 

Kurz je realizován ve dvou formách:
a) Rekvalifikační kurz – učitel jógy II. třídy a standardní kvalifikace
 

Kritéria pro uchazeče:

 • Dosažení věku 21 let
 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • Platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III. nebo II. třídy)
 • Praxe učitele jógy III. tř. min. 1 rok + doporučení učitele s vyšší kvalifikací
Výstupem je osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností pro stávající učitele jógy III. třídy, resp. průkaz učitele jógy standardní kvalifikace s trvalou platností pro stávající učitele jógy II. třídy.
 
b) Kurz – učitel jógy II. třídy pro zájemce, kteří nemají vzdělání zakončené maturitou
 

Kritéria pro uchazeče:

 • Platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III. tř.)
 • Praxe učitele jógy III. tř. min. 1 rok + doporučení učitele s vyšší kvalifikací
Výstupem je průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností.
 

Výuková osnova:
Předměty obecná část:

 • Základy anatomie, fyziologie a první pomoc
 • Pedagogika a didaktika cvič. procesu
 • Psychologie
 • Životospráva, hygiena, metody regenerace
 • Právní problematika
Předměty speciální část:
 • Úvod do jógy
 • Jógová názvosloví, grafický záznam
 • Jógová praxe se zřetelem k věku
 • Jógové pojetí těla, jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásana
 • Pránájáma, dechová cvičení
 • Pratjáhára (kontrola smyslů)
 • Dháraná (koncentrace), Dhjána (meditace), Samádhi (splynutí)
 • Šatkarma (očistné postupy)
 • Bandhy a mudry
 • Jógové sestavy
 • Psychomotorika
 • Relaxace
 • Metodické výstupy
Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech a lektoři Unie jógy.
 

Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,