Ediční činnost Unie jógy, o.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

Česká asociace Sport pro všecny, o.s.
Z P R A V O D A J
OBSAH:
UNIE JÓGY, o.s.
Vzpomínka na Miládku Bartoňovou
číslo 15
Zpráva předsedy VUJ z VH 2008
leden 2009
Usnesení VH 2008
 Adresář členů výboru UJ
Zpravodaj 15/2009
Adresář krajských vedoucích a jejich zástupců
Zpráva Komise krajských vedoucích
Zpráva Komise školení a lektorského sboru
Informace vedoucí Klubu jógy
Studium na FTVS
Kalendář akcí 2009 podle krajů
 Kalendář všech akcí 2009
Informační občasník vydávaný výborem UNIE
Moudrosti - Marie Bilinová
    JÓGY pro potřeby všech jejích členů a zájemců    
Další stránka zpravodaje
o jógové dění
 

Zpravodaj 15/2009
Unie jógy, o.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 722 603 256, fax 377 823 580,