NAOSTŘIT SI SEKERU

OT.: Jak si mám udělat čas na jógu
a meditaci když jsem zavalen prací
a rodinnými povinnostmi?
 
ODP.: Nejlepší odpověď mi dal můj
učitel už v padesátých letech:

Byl jednou jeden guru, který šel lesem a vtom uslyšel podivné zvuky. Byl velmi zvědavý a namířil si to přímo tam, odkud se zvuky ozývaly. Tam potom narazil na dřevorubce kácejícího stromy. Ten pracoval velmi usilovně. Vždy několikrát seknul a pak sténal.

Guru se zeptal: " Jak se ti daří?

Dřevorubec odpověděl: "Ále za moc to nestojí. Všechny tyto stromy musí být poraženy, než přijde tma a už jsem úplně vyčerpaný."

Guru si všimnul, že jeho sekera je tupá a řekl dřevorubci: "Proč se na chvíli nezastavíš a nenaostříš svou sekeru? Pak bude tvoje práce snazší a půjde ti rychleji od ruky!"

Na to ale dřevorubec hněvivě odseknul: "Ty jsi snad neslyšel, co jsem řekl. Já nemám čas se zastavovat. Všechny tyto stromy musí být do tmy pokáceny!"
 

A to je konec příběhu, ale začátek vašeho nového života.

Naše civilizace nás často klame tím, že nám zastírá, že jsme tu proto, abychom plnili své závazky a vykonávali dobré skutky v tomto životě. Když je naše mysl unavená, zmatená nebo vzrušená, pak není "ostrá". Všichni si potřebujeme uvědomit, že tato civilizace selhává a nelze se podle ní učit. Když věnujete čas tomu, abyste zkvalitnili své tělo a mysl jako nástroj, shledáte, že jste "ostřejší" a můžete fungovat efektivněji a tak jste méně zatěžováni prací nebo rodinou.

Najděte si čas, abyste naostřili svou sekeru. Čas, který k tomu budete potřebovat bude účinně využit. Zvýší vaši schopnost zvládat své povinnosti a závazky - dostane se vám energie a času, abyste pátrali po významu a účelu Života a vašeho vlastního života. Přinese vám to nový náhled, se kterým břemeno odhodíte a naleznete radost.

Je omylem tradiční puritánské americké tradice, že poměřuje práci (doma nebo v zaměstnání) množstvím "páry", které generujeme. Duchovně bychom měli toto poměřování nahradit sledováním účinků a ne množstvím vynaložené energie.

Hodnoťte svou práci podle toho, jak snadno ji můžete vykonat a jak mnoho radosti přinese vám a ostatním kolem vás.

 

Přeloženo z (www.yogachicago.com/jul01/kriyananda.shtml), přeložil Václav Pavlůsek.

© Copyright Unie jógy, z.s.