Základní školení učitelů jógy III. třídy - Brno

Přihlášky do 30.11.2018.

Pořádají: Lužánky - Středisko volného času Brno, p.o. ve spolupráci s Unií jógy z.s.

Základní školení je určeno cvičencům jógy, kteří mají zájem o vzdělávání na cestě jógy nebo cítí potřebu předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším cvičencům. 

Podmínky k přijetí na školení:
Vlastní praxe jógy min. 2 – 3 roky.
Dosažení 18 let věku.
Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo cvičitele s vyšší kvalifikací.

Místo konání: Lužánky - SVČ Brno, Lidická 50, 658 12 Brno

Školení probíhá ve třech konzultacích. Výuka začíná v pátek od 16 hod. a končí v sobotu kolem 16 hod.

  1. termín: 25.-26.1. 2019
  2. termín: 15.-16.2. 2019
  3. termín: 8.-9.3. 2019

Předměty obecná část:
• Základy anatomie, fyziologie 

Předměty speciální část:
• Úvod do jógy 
• Jógová praxe se zřetelem k věku
• Jógové pojetí těla, jógová anatomie
• Cesty jógy
• Etické aspekty jógy
• Ásana
• Pránájáma, dechová cvičení
• Šatkarma (očistné postupy)
• Bandhy a mudry
• Jógové sestavy
• Psychomotorika
• Relaxace
• Metodické výstupy

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, lektoři Unie jógy a cvičitelé s vyšší kvalifikací.

Zkoušky: Písemná práce na jógové téma, test a praktická ukázka vedení lekce jógy.

Výstupem ze školení je průkaz cvičitele jógy III. tř. a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.
Cvičitel III. tř. může provádět cvičitelskou činnost v oblasti jógy v tělovýchovných organizacích, společenských institucích, soukromých zařízeních nebo pod vedením cvičitele s vyšší kvalifikací.

Cena školení: 3700,-Kč

Cena zahrnuje: Lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh (ve vlastních spacácích na karimatkách) v prostoru Lužánek - Střediska volného času Brno).

Cena nezahrnuje: Stravování

Organizátor: Petr Blahablaha@luzanky.cz, tel.: 776840129

© Copyright Unie jógy, z.s.