Základní školení učitelů jógy III. třídy - Brno - 13. 3. - 23. 5. 2020

Přihlášení probíhá elektronicky, na webové stránce: www.luzanky.cz

Na výše uvedeném odkazu, kliknete na zelené políčko přihlásit. V bílo-modré tabulce kliknete dále na registrace a vložíte dle instrukcí své osobní údaje. Teprve po-té dojde k závěrečnému kroku: přihlášení do kurzu. Po úspěšném přihlášení, přijdou na Váš email i potřebné informace k úhradě platby, prosím uhraďte do 10 dnů. V případě, že byste se kurzu nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit – vracíme celou platbu.

Pořádají: Unie jógy z. s. ve spolupráci s Lužánkami - Střediskem volného času Brno, p.o.

Základní školení je určeno osobám praktikujícím jógu, kteří mají zájem o vzdělávání na cestě jógy nebo cítí potřebu předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším lidem.
Obsah školení nevychází pouze z určité specifické školy či směru jógy, podává základní avšak velmi komplexní přehled o tradiční józe, připravuje adepty k erudovanější práci učitele jógy pod odborným dohledem garanta.

Podmínky k přijetí na školení:
Vlastní praxe jógy min. 2 roky.
Dosažení 21 let věku.
Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací.

Místo konání: Lužánky - SVČ Brno, Lidická 50, 658 12 Brno (4. konzultace výjezdní - Moravec).

Školení, které obsahuje 80 hodin výuky, probíhá v pěti konzultacích. Výuka krom 4. konzultace začíná vždy v pátek od 16 hod. a končí v sobotu v 18:30 hod.
Termíny jednotlivých konzultací: 

  1. Konzultace 13. – 14. března 2020 (Lužánky)
  2. Konzultace 3. – 4. dubna 2020 (Lužánky)
  3. Konzultace 24. – 25. dubna 2020 (Lužánky)
  4. Konzultace 30.dubna – 3. května 2020 (Lužánky či Moravec na Vysočině)
  5. Konzultace (závěrečná zkouška) 22. – 23. května 2020 (Lužánky)

Předměty obecná část:
anatomie, funkční anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogika, první pomoc, životospráva

Předměty speciální část:
• úvod do jógy
• jógové názvosloví
• jóga se zřetelem k individuálním potřebám
• jógová anatomie
• etické aspekty
• cesty jógy
• relaxace
• jógové sestavy
• ásana
• pránájáma
• pratjáhára
• samjamajóga
• bandhy a mudry

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy s vyšší kvalifikací.

Zkoušky: Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy.

Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. tř. a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen podle pokynů a ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí.

Cena školení: 8800,-Kč

Cena zahrnuje: Lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh ve vlastních spacácích v prostorách Lužánek.

Cena naopak nezahrnuje hlavní stravu krom 4. pořádané konzultace a to v případě, že počet účastníku by byl roven 15 až 18 osobám. Tato konzultace, pořádaná v termínu 30.4.-3.5.2020 (zahrnující i státní svátek 1.5.) by proběhla mimo Brno, v prostorách rekreačního komplexu České pošty a.s. v Moravci na Vysočině. Cena by zahrnovala veškerý pobyt (nocleh i stravu). O této eventualitě budete seznámeni na prvním setkání.

V případě vážných překážek s elektronickým přihlašováním či pro sdělení doplňujících informací, se obracejte na:

Petr Blaha
tel.: 776 840 129
email: blaha@luzanky.cz
Lidická 50, 658 12 Brno

© Copyright Unie jógy, z.s.