Základní školení učitelů jógy III. třídy - Brno

Aktualizované termíny jednotlivých konzultací:  v roce 2021 již proběhlo

Přihlášení probíhá elektronicky, na webové stránce: www.luzanky.cz

Na výše uvedeném odkazu, kliknete na zelené políčko přihlásit. V bílo-modré tabulce kliknete dále na registrace a vložíte dle instrukcí své osobní údaje. Teprve po-té dojde k závěrečnému kroku: přihlášení do kurzu. Po úspěšném přihlášení, přijdou na Váš email i potřebné informace k úhradě platby, prosím uhraďte do 10 dnů. V případě, že byste se kurzu nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit – vracíme celou platbu.

Pořádají Unie jógy z. s. ve spolupráci s Lužánkami - Střediskem volného času Brno, p.o.

Základní školení je určeno osobám praktikujícím jógu, kteří mají zájem o vzdělávání na cestě jógy nebo cítí potřebu předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším lidem.

Profil absolventa a návaznost kurzů:

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 180 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Podmínky k přijetí na školení:

 • Vlastní praxe jógy min. 2 roky
 • Dosažení 21 let věku
 • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací.

Místo konání: Lužánky – SVČ Brno, Solniční 12, Brno (4. konzultace výjezdní - Moravec).

Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Probíhá v pěti konzultacích. Výuka začíná vždy v pátek od 16:00 hod. a končí v sobotu v 18:30 hod., kromě 4. konzultace, která je v případě vyššího počtu uchazečů výjezdní.

Předměty obecná část:

 • Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
 • Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • První pomoc

Předměty speciální část:

 • Úvod do filozofie a historie jógy
 • Jógové názvosloví a grafický záznam
 • Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
 • Jógové pojetí těla a jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
 • Jógové sestavy
 • Relaxace
 • Pránájáma – dechová a energetická cvičení
 • Pratjáhára – kontrola smyslů
 • Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
 • Bandhy a mudry

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy s vyšší kvalifikací.

Zkoušky:

Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy.

Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. tř. a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Cena školení: 8800,-Kč

Cena zahrnuje lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text Unie jógy, z.s.), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh ve vlastních spacácích v prostorách Lužánek.

Cena naopak nezahrnuje hlavní stravu kromě 4. pořádané konzultace, a to v případě, že počet účastníku by byl roven 18 až 22 osobám. Tato konzultace, pořádaná v termínu 13.-17.11.2020 (zahrnující i státní svátek 17.11.), by proběhla mimo Brno.

V případě vážných překážek s elektronickým přihlašováním či pro sdělení doplňujících informací, se obracejte na:

Petr Blaha
tel.: 776 840 129
email: blaha@luzanky.cz
Lidická 50, 658 12 Brno

© Copyright Unie jógy, z.s.