Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

Hlavní stránka    Organizace    Kurzy    Akce    Vzdělávání    Ediční činnost    Vaše příspěvky    Odkazy    Lektoři UJ    Facebook

 

Všem členům UJ a jejich blízkým přejeme krásné a spokojené vánoce, nechť jejich světlo s Vámi zůstává po celý rok 2019, do kterého vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Za výbor UJ a za celý organizační tým předsedkyně Hanka PickováS velkým zármutkem v srdci jsme přijali zprávu o odchodu našeho kamaráda, přítele a vzácného člověka, který nám víc než dvacet let ukazoval cestu, jak prostřednictvím jógy dosáhnout uskutečnění pravého sebepoznání. Kéž jeho hluboce lidský přístup, schopnost empatie a porozumění pro potřeby druhých, je nám velkým příkladem. I když již ne ve fyzickém těle, svými skutky stále zůstává mezi námi.

Zastavme se v meditativním pohroužení, pokloňme se a popřejme jeho duši dosažení splynutí s Univerzem.

za představenstvo UJ Jiří Hájek a Hanka Picková.Aktuality:
Poslední aktualizace
stránek 27. 11. 2018

Změna telefonního
čísla:
777 342 084

a zrušení čísla faxu

Rozhovor o józe
Český rozhlas
Karlovy Vary

Jóga a oči
Plzeň
8. prosince 2018

Nový CP
Dohoda DPP
Nabízíme knihy
v nové edici
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 777 342 084,