Rekvalifikační kurz - Školení učitelů jógy II. třídy

Více informací o plánovaném kurzu zde.

Kritéria pro uchazeče:

 • dosažení věku 21 let
 • dokončené střední vzdělání
 • platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III.tř) a ověřená aktivní praxe

Výstupem je osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností .

Výuková osnova:

Předměty obecná část:

 • Základy anatomie, fyziologie a první pomoc
 • Pedagogika a didaktika cvič. procesu
 • Psychologie
 • Životospráva, hygiena, metody regenerace
 • Právní problematika

Předměty speciální část:

 • Úvod do jógy
 • Jógová názvosloví, grafický záznam
 • Jógová praxe se zřetelem k věku
 • Jógové pojetí těla, jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásana
 • Pránájáma, dechová cvičení
 • Pratjáhára (kontrola smyslů)
 • Dháraná (koncentrace), Dhjána (meditace), Samádhi (splynutí)
 • Šatkarma (očistné postupy)
 • Bandhy a mudry
 • Jógové sestavy
 • Psychomotorika
 • Relaxace
 • Metodické výstupy

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech a lektoři Unie Jógy.

© Copyright Unie jógy, z.s.