Publikace vydané našimi lektory

Prodej literatury zajišťuje Ing. Miloslava Sávitrí Mrnuštíková - vybrané tituly objednávejte na emailu miloslava.mrnustikova@seznam.cz

Prodej publikace Šatkarma zajišťuje její autor Jiří Hájek - objednávejte na emailu jiha.ul@seznam.cz

Nahlédněte do některého Zpravodaje.


Jóga krok za krokem (tzv. zelená kniha). Autorem je dr.svámíGítánanda. Podtitul Učebnice pro učitele a žáky předznamenává šíři obsahu knihy. Jedná se o jednu z nejobsažnějších a nejlepších knih o klasické józe vydané u nás. Autor se zabývá nejen jógovými technikami, ale rovněž jógovou filozofií a kulturním pozadím, ze kterého jóga vychází. První vydání jsem vydala vlastním nákladem, druhé vyšlo v nakladatelství Dobra &Fontána, Olomouc, 1999.
Cena: Kč 310,-


Mozaika jógy je souhrnnou publikací ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové vycházející z její více než 40leté zkušenosti s jógou. Mozaika představuje osobní pohled autorky.ovlivněný nejen osobní praxí, ale i zkušenostmi z dlouholeté výuky jógy. Obraz mozaiky napovídá, že nejde jen o jednotlivé části, metody a jejich popis, ale především o celkový obraz, kterému dávají vzniknout. Důraz je tak kladen na komplexnost, na propojenost jednotlivých částí a především na pronikání jógy do života. Vydala Sávitrí Jóga v říjnu 2021.
Cena: Kč 400,-


Autorem publikace Šatkarma - šestero očistných postupů je Jiří (Mitra) Hájek

Cena: Kč 130,-


Jama a nijama autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkoví představuje čtivou formou první dvě části rádžajógy dle Jóga sútry. Tyto části, ač mnohdy přeskakované, představují etickou základnu nutnou nejen pro kvalitní duchovní život, ale i pro veškerou další jógovou cestu. Vydala Sávitrí Jóga v lednu 2022

Cena: Kč 100,-


Pránájáma autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Jedná se již o třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy (první vyšlo v roce 1997, druhé v roce 2004). Publikace se zabývá filozofií pránájámy, jejím vztahem k lidskému mozku, místem v rámci jógy a především jednotlivými technikami. Vychází ze školy jógy dr. sv. Gítánandy, která považuje pránájámu za stěžejní disciplínu hathajógy. Vydala Sávitrí Jóga v červnu 2017.
Cena: Kč 160,-


Pozdravy slunci autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové jsou druhým, upraveným vydáním publikace, která obsahuje v úvodu teorii týkající se oblíbených cvičebních sestav nazvaných pozdravy slunci (súrja namaskáry). Větší část knížky je věnována jednotlivým pozdravům a jejich podrobnému popisu, který je doplněn názornými obrázky. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2020.

Cena: Kč 150,-


Pratjáhára je rovněž z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Jde o druhé doplněné vydání nejobsažnější příručky této řady. Je věnována tématu, které bývá zastoupeno jen okrajově nebo zcela chybí. Jedná se o tu část osmidílné stezky jógy, která pracuje se smysly a myslí. Publikace tedy zahrnuje informace o smyslech, jejich práci a zjemnění jejich činnosti, stejně jako o mnohých relaxačních metodách, džňánajógových i rádžajógových krijích. Vydala Unie jógy v září 2015.
Cena: Kč 160,-


Bhagavadgítá a její cesty k Bohu je další publikací ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Druhé, přepracované a rozšířené vydání této knihy přibližuje tradiční posvátnou knihu jogínů, Bhagavadgítu. Tato příručka je komentářem, který nám může pomoci uvědomit si hloubku a šířku této prastaré posvátné knihy. Naleznete zde také informace o třech základních jógových cestách: o józe konání (karmajóze), o józe poznání (džňánajóze) a o józe oddanosti (bhaktijóze). Vydala Sávitrí jóga v únoru 2020.
Cena: Kč 150,-


Publikace Jógové sestavy autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové vznikla jako praktická pomůcka pro ty, kdo hledají inspiraci pro samostatnou praxi. Vysvětluje zásady tvorby vlastní sestavy a představuje osm tradičních jógových sestav (převzatých od učitelů autorky) a šest nových autorčiných sestav prověřených vlastní praxí i výukou jógy. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2018.
Cena: Kč 180,-


Psychomotorika a jóga pro děti předškolního věku autorky Evy Pohlodkové je druhým vydáním příručky doplňující informace týkající se cvičení jógy s dětmi předškolního věku. Publikace navazuje na výše uvedenou knihu Jóga pro děti předškolního věku. Autorka pracuje s dětmi v rámci své profese a její znalosti vycházejí z dlouholeté vlastní praxe a zkušenosti. Vydala Unie jógy v únoru 2015.
Cena: Kč 100,-


Jóga pro děti předškolního věku je dílem Evy Pohlodkové, brněnské cvičitelky jógy, která pracuje profesionálně s dětmi předškolního věku. Publikace obsahuje jógové techniky vhodné právě pro tuto věkovou kategorii. Informace a rady zde obsažené, které má autorka v praxi prověřené, jistě ocení maminky předškoláčků i učitelky mateřských škol. Jedná se o druhé upravené vydání. Vydala Unie jógy v únoru 2015.
Cena: Kč 100,-


Sanskrtský slovník jógových termínů navazuje na starší slovníček. Je jeho přepracovaným, rozšířeným a výrazně doplněným vydáním. Jedná se o široký výběr v józe nejčastěji používaných sanskrtských termínů s jejich překlady a výkladem. Publikace je určena jógové veřejnosti, která mnohdy těžko dohledává korektní význam používaných termínů. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2018.
Cena: Kč 160,-


Ásana z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové je rovněž již druhým vydáním. Tématem je teorie ásany, která - ač představuje pro většinu lidí celou jógu - nebývá dobře pochopena. Ásana je zde představena jako jedna z možných cest a metod, kterými lze dojít k cíli jógy - tedy k uvědomění si a žití své skutečné podstaty. Vydala Unie jógy v březnu 2016.
Cena: Kč 150,-


Emoce a jóga je zatím poslední publikace z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Zabývá se emocemi, důvody, proč jsou na duchovní cestě tak důležité, a hlavně metodami, jak s nimi v józe pracujeme, abychom je pochopili a přijali zprávu, kterou nám přinášejí. Vydala SavitríJóga v srpnu 2018.
Cena: Kč 180,-


Kniha básní Sebekříšení z pera učitelky jógy Dr. Milady Bartoňové je perlou mezi jógovými publikacemi. Promlouvá k nám jiným hlasem a z jiné úrovně, ale vede neomylně k poznání naší skutečné podstaty, která je nám všem společná. Toto již druhé vydání vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2001.
Cena: Kč 100,-


CD Nejvzácnější dar je zvukovým záznamem výše uvedené publikace. Milada Bartoňová na něm představuje své duchovní básně nezaměnitelným přednesem, který my, její žáci, známe z našich společných setkání. V druhé polovině záznamu je recitace několika básní Otakara Březiny v interpretaci Alfréda Strejčka. CD vydali žáci Milady Bartoňové v roce 2005.
Cena: Kč 190,-

 
 
 
 

© Copyright Unie jógy, z.s.