Publikace vydané našimi lektory

Prodej literatury zajišťuje Ing. Miloslava Sávitrí Mrnuštíková - vybrané tituly objednávejte na emailu miloslava.mrnustikova@seznam.cz

Prodej publikace Šatkarma zajišťuje její autor Jiří Hájek - objednávejte na emailu jiha.ul@seznam.cz

Nahlédněte do některého Zpravodaje.


Autorem publikace Šatkarma - šestero očistných postupů je Jiří (Mitra) Hájek

Cena: Kč 130,-


Jóga krok za krokem (tzv. zelená kniha). Autorem je dr.svámíGítánanda. Podtitul Učebnice pro učitele a žáky předznamenává šíři obsahu knihy. Jedná se o jednu z nejobsažnějších a nejlepších knih o klasické józe vydané u nás. Autor se zabývá nejen jógovými technikami, ale rovněž jógovou filozofií a kulturním pozadím, ze kterého jóga vychází. První vydání jsem vydala vlastním nákladem, druhé vyšlo v nakladatelství Dobra &Fontána, Olomouc, 1999.
Cena: Kč 310,-


Jama a nijama je publikace zkušené lektorky jógy Dr. Evy Skalické. Jde o již druhé vydání publikace, která čtivým způsobem předkládá základní zásady patřící do oblasti jógové etiky a morálky a vede tak adepta k úvahám o jeho vlastním konání, mluvení a myšlení. Vydala Unie jógy v květnu 2014.
Cena: Kč 40,-


Ásana z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové je rovněž již druhým vydáním. Tématem je teorie ásany, která - ač představuje pro většinu lidí celou jógu - nebývá dobře pochopena. Ásana je zde představena jako jedna z možných cest a metod, kterými lze dojít k cíli jógy - tedy k uvědomění si a žití své skutečné podstaty. Vydala Unie jógy v březnu 2016.
Cena: Kč 150,-


Pránájáma autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Jedná se již o třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy (první vyšlo v roce 1997, druhé v roce 2004). Publikace se zabývá filozofií pránájámy, jejím vztahem k lidskému mozku, místem v rámci jógy a především jednotlivými technikami. Vychází ze školy jógy dr. sv. Gítánandy, která považuje pránájámu za stěžejní disciplínu hathajógy. Vydala Sávitrí Jóga v červnu 2017.
Cena: Kč 160,-


Pozdravy slunci autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové jsou druhým, upraveným vydáním publikace, která obsahuje v úvodu teorii týkající se oblíbených cvičebních sestav nazvaných pozdravy slunci (súrja namaskáry). Větší část knížky je věnována jednotlivým pozdravům a jejich podrobnému popisu, který je doplněn názornými obrázky. Vydala Unie jógy v květnu 2015.
Cena: Kč 150,-


Pratjáhára je rovněž z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Jde o druhé doplněné vydání nejobsažnější příručky této řady. Je věnována tématu, které bývá zastoupeno jen okrajově nebo zcela chybí. Jedná se o tu část osmidílné stezky jógy, která pracuje se smysly a myslí. Publikace tedy zahrnuje informace o smyslech, jejich práci a zjemnění jejich činnosti, stejně jako o mnohých relaxačních metodách, džňánajógových i rádžajógových krijích. Vydala Unie jógy v září 2015.
Cena: Kč 160,-


Bhagavadgítá a její cesty k Bohu je další publikací ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Druhé, přepracované a rozšířené vydání této knihy přibližuje tradiční posvátnou knihu jogínů, Bhagavadgítu. Tato příručka je komentářem, který nám může pomoci uvědomit si hloubku a šířku této prastaré posvátné knihy. Naleznete zde také informace o třech základních jógových cestách: o józe konání (karmajóze), o józe poznání (džňánajóze) a o józe oddanosti (bhaktijóze). Vydala Unie jógy v červnu 2014.
Cena: Kč 150,-


Publikace Jógové sestavy autorky ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové vznikla jako praktická pomůcka pro ty, kdo hledají inspiraci pro samostatnou praxi. Vysvětluje zásady tvorby vlastní sestavy a představuje osm tradičních jógových sestav (převzatých od učitelů autorky) a šest nových autorčiných sestav prověřených vlastní praxí i výukou jógy. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2018.
Cena: Kč 180,-


Psychomotorika a jóga pro děti předškolního věku autorky Evy Pohlodkové je druhým vydáním příručky doplňující informace týkající se cvičení jógy s dětmi předškolního věku. Publikace navazuje na výše uvedenou knihu Jóga pro děti předškolního věku. Autorka pracuje s dětmi v rámci své profese a její znalosti vycházejí z dlouholeté vlastní praxe a zkušenosti. Vydala Unie jógy v únoru 2015.
Cena: Kč 100,-


Jóga pro děti předškolního věku je dílem Evy Pohlodkové, brněnské cvičitelky jógy, která pracuje profesionálně s dětmi předškolního věku. Publikace obsahuje jógové techniky vhodné právě pro tuto věkovou kategorii. Informace a rady zde obsažené, které má autorka v praxi prověřené, jistě ocení maminky předškoláčků i učitelky mateřských škol. Jedná se o druhé upravené vydání. Vydala Unie jógy v únoru 2015.
Cena: Kč 100,-


Vyprodáno!

Publikace Oči a jóga autora Pavla Kose patří mezi nejžádanější, protože o udržení dobrého stavu očí, případně o nápravu současného stavu se díky stále se zvětšujícím nárokům na náš zrak, zajímá většina osob.


Sanskrtský slovník jógových termínů navazuje na starší slovníček. Je jeho přepracovaným, rozšířeným a výrazně doplněným vydáním. Jedná se o široký výběr v józe nejčastěji používaných sanskrtských termínů s jejich překlady a výkladem. Publikace je určena jógové veřejnosti, která mnohdy těžko dohledává korektní význam používaných termínů. Vydala Sávitrí Jóga v březnu 2018.
Cena: Kč 160,-


Emoce a jóga je zatím poslední publikace z pera ing. Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Zabývá se emocemi, důvody, proč jsou na duchovní cestě tak důležité, a hlavně metodami, jak s nimi v józe pracujeme, abychom je pochopili a přijali zprávu, kterou nám přinášejí. Vydala SavitríJóga v srpnu 2018.
Cena: Kč 180,-


Kniha básní Sebekříšení z pera učitelky jógy Dr. Milady Bartoňové je perlou mezi jógovými publikacemi. Promlouvá k nám jiným hlasem a z jiné úrovně, ale vede neomylně k poznání naší skutečné podstaty, která je nám všem společná. Toto již druhé vydání vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2001.
Cena: Kč 100,-


CD Nejvzácnější dar je zvukovým záznamem výše uvedené publikace. Milada Bartoňová na něm představuje své duchovní básně nezaměnitelným přednesem, který my, její žáci, známe z našich společných setkání. V druhé polovině záznamu je recitace několika básní Otakara Březiny v interpretaci Alfréda Strejčka. CD vydali žáci Milady Bartoňové v roce 2005.
Cena: Kč 190,-

Vyprodáno!

Autorem publikace Vědomí těla, vědomí dechu, vědomí mysli je Dr. Mukund V. Bhole – přední světová autorita na otázky zdravotních účinků jógy. Dlouhá léta pracoval ve výzkumném centru v indickém Lonavle. Publikace vznikla na základě zvukového záznamu semináře, který se uskutečnil v roce 2014 v České republice.

 
 
 

© Copyright Unie jógy, z.s.