Základní školení učitelů jógy III. třídy

Základní školení je určeno cvičencům jógy, kteří mají zájem o vzdělávání na cestě jógy nebo cítí potřebu předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším cvičencům.
 

Podmínky k přijetí na školení:

 • Vlastní praxe jógy min. 2 – 3 roky
 • Dosažení 18 let věku
 • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo cvičitele s vyšší kvalifikací

Výuková osnova:
Předměty obecná část:

 • Základy anatomie, fyziologie a první pomoc
 • Pedagogika a didaktika cvič. procesu
 • Psychologie
 • Životospráva, hygiena, metody regenerace
 • Právní problematika

Předměty speciální část:

 • Úvod do jógy
 • Jógová názvosloví, grafický záznam
 • Jógová praxe se zřetelem k věku
 • Jógové pojetí těla, jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásana
 • Pránájáma, dechová cvičení
 • Pratjáhára (kontrola smyslů)
 • Dháraná (koncentrace), Dhjána (meditace), Samádhi (splynutí)
 • Šatkarma (očistné postupy)
 • Bandhy a mudry
 • Jógové sestavy
 • Psychomotorika
 • Relaxace
 • Metodické výstupy

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, lektoři Unie jógy a cvičitelé s vyšší kvalifikací.
Výstupem ze školení je průkaz cvičitele jógy III. tř. a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

© Copyright Unie jógy, z.s.