Komise školení

Komise školení Unie jógy, z.s.

Růžena Moravcová - vedoucí komise školení a lektorského sboru, moravec.jr@gmail.com
Milan Procházka - člen komise školení, mprochazkap@gmail.com
Miloslava Sávitrí Mrnuštíková - členka komise školení, miloslava.mrnustikova@seznam.cz
Michaela Svatošová - členka komise školení, svat.m@seznam.cz

Komise školení zajišťuje vzdělávání učitelů a lektorů UJ, navrhuje pravidla a podmínky v souladu s legislativou a sestavuje potřebné podklady na žádost o akreditaci pro Ministerstvo Školství, mládeže a tělovýchovy. Dále má na starosti systém e-learningu a navrhuje VUJ vydávání metodických materiálů.

Lektorský sbor UJ

Lektorský sbor tvoří učitelé jógy a dalších potřebných oborů, kteří byli vybráni pro potřeby vzdělávání učitelů UJ na základě dlouhodobé praxe, výborných výsledků a schopností předávat vědomosti a zkušenosti ostatním jednak přímou teoretickou a praktickou výukou, dále pomocí metodických materiálů a případně prostřednictvím e-learningu.

© Copyright Unie jógy, z.s.