Komise dětské jógy

Složení komise dětské jógy

Dagmar Rubášová - předsedkyně, darub@seznam.cz
Věra Strnadová - členka komise, strnadici@seznam.cz
Hana Volfová - členka komise, volfol@email.cz

Komise dětské jógy metodicky řídí aktivity v oblasti jógy pro děti. Organizuje celorepublikové Semináře dětské jógy, které se uskutečňují pravidelně jedenkrát za dva roky v Plzni.

© Copyright Unie jógy, z.s.