Kontrolní komise

Revizní komise Unie Jógy, z.s.


Bc. Ivana Pešková, DiS. - předsedkyně KRK, ivstastna@seznam.cz
Mgr. Petra Geňo - členka KRK, petra.horcicakova@seznam.cz
Ing. Libuše Koukalová - členka KRK, koukalova777@seznam.cz

 Revizní komise Unie provádí:
  • kontrolu a dohled nad dodržováním Stanov UJ
  • kontrolu plnění usnesení Valné hromady
  • kontrolu hospodaření výboru Unie, čerpání rozpočtu podle schváleného plánu, resp. zásad pro hospodaření s finančními prostředky Unie
  • kontrolu hospodaření s prostředky Unie
  • předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti a o zjištěných nedostatcích s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků

© Copyright Unie jógy, z.s.