Lektoři UJ

jméno, příjmení, titul                                 

Jitka Figalová                                 

Mgr. Petra Geňo                             

Jiří Hájek                                         

Marie Hošková                               

Ing. Richard Lipka, Ph.D.               

MUDr. Petra Luftová                     

Ing. Jan Moravec                           


Růžena Moravcová                       


Ing. Miloslava Sávitrí
Mrnuštíková                                    

Hana Picková

Eva Pohlodková                             

Milan Procházka                            

JUDr. Václav Rubáš                       

Mgr. Dagmar Rubášová                                                                          

PaedDr. Eva Skalická                                                                              

Michaela Svatošová                      

MUDr. Ljuba Šuchmanová               

Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA                       

Bc. Petr Blaha

vyučovaný předmět                                                              

jógová praxe se zřetelem k věku, průpravná cvičení

pedagogika a didaktika cvičebního procesu

šatkarmy, jógové sestavy,
bandhy a mudry

ásany, jógové sestavy                                     

úvod do jógy, cesty jógy,
ásany

základy anatomie a fyziologie,
psychologie, ásany

etické aspekty jógy, dhárana,
dhjána, samádhi, hygiena a výživa
ukázky jógových sestav s rozborem
podnikatelské minimum a marketing

relaxace, průpravná cvičení, člověk podle jógy, ásany


úvod do jógy, jógové názvosloví, grafický záznam, pránájáma, pratjáhára, jógové sestavy

ukázky jógových sestav s rozborem

jógová praxe se zřetelem k věku,
psychomotorika

životospráva a hygiena, ásany,
průpravná cvičení, šatkarma

právní problematika,
podnikatelské minimum

jógová praxe se zřetelem k věku,
pedagogika a didaktika cvič. procesu,
psychomotorika

člověk podle jógy, psychologie, 
pedagogika a didaktika cvič. procesu,
etické aspekty jógy

dhárana, dhjána, samádhi,
jógová praxe se zřetelem k věku

základy anatomie a fyziologie,
zdravověda, první pomoc

podnikatelské minimum a marketing          

jógové sestavy, pránájáma

kvalifikace / vzdělání
studijní obor

Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy

učitelka jógy II. třídy                               

učitel jógy I. třídy                                    

učitelka jógy
standardní kvalifikace

učitel jógy II. třídy                                   

učitelka jógy II. třídy                               

učitel jógy
standardní kvalifikace                                                                                                

Trenérská škola FTVS-UK Praha
obor Jógová terapie
učitelka jógy I. třídy                                

učitelka jógy I. třídy                                                                                                   

učitelka jógy II. třídy

učitelka jógy II. třídy                               

Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitel jógy I. třídy

Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitel jógy I. třídy

Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy                                 

Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy                                

Trenérská škola FTVS-UK Praha
učitelka jógy I. třídy

učitelka jógy III. třídy                              

učitelka jógy II. třídy                              

učitel jógy III. třídy

praxe odborná / pedagogická                        

38 / 27                                                      

10 / 5                                                        

41 / 17                                                       

25 / 17                                                      

12 / 7                                                        

12 / 6                                                        

13 / 9                                                                                                                                                                                             

21 / 17                                                                                                                                                                                                      

33 / 20                                                                                                                         

25 / 20

20 / 20                                                     

38 / 33                                                      

33 / 17                                                      

36 / 17                                                                                                                         

36 / 17                                                                                                                         

20 / 14                                                      

13 / 13                                                       

20 / 14                                                        

5 / 5


© Copyright Unie jógy, z.s.