Prodlužování učitelských průkazů

Průkaz učitele jógy III. třídy vydaný Unií Jógy je platný po dobu 5 let od vydání. Během té doby je nutné nasbírat 10 kreditních bodů, aby byla platnost prodloužena.

Prodlužování a výměnu učitelských průkazů zajišťuje Jitka Macháčková, machackova@chotebor.cz; tel. 732 466 110

© Copyright Unie jógy, z.s.