Výbor

Členové výboru Unie Jógy, z.s.

Jitka Hilgert, Ing. - místopředsedkyně, tel.: 775 243 332, jitkahilgert@gmail.com
Ivana Hellerová - hopodářka, tel.: 242 480 322, 777 700 487, hellerova@caspv.cz
Zdeňka Gelnarová - vedoucí komise školení a lektorského sboru, tel.: 722920260, z.gelnarova@gmail.com
Iva Honsová, Bc. - ediční činnost, tel.: 775 292 023, ivaryba@centrum.cz
 
Výbor je výkonným orgánem UJ

  • zajišťuje činnost Unie v období mezi Valnými hromadami

  • rozhoduje o všech záležitostech Unie, které nejsou výslovně vyhrazeny Valné hromadě

  • rozděluje finanční prostředky podle klíče schváleného Valnou hromadou

  • zastupuje Unii ve vztahu k třetím osobám a při jednání se státními orgány, orgány samosprávy atd.

  • organizačně a metodicky řídí a kontroluje činnost krajských vedoucích

  • vede evidenci členské základny a tuto evidenci pravidelně aktualizuje

  • projednává a připravuje materiály pro jednotlivé Valné hromady

  • organizačně a metodicky řídí a zabezpečuje školení a vzdělávání členů Unie

  • odpovídá za hospodaření s majetkem Unie dle pravidel schválených Valnou hromadou

© Copyright Unie jógy, z.s.