Valná hromada

Delegáti pro Valnou hromadu Unie jógy, z.s.
25. - 27. května 2018 v Kuksu

Hlavní město Praha: Jitka Hilgert, RNDr. Jana Zachová, Mgr. Šárka Valverde, Michaela Svatošová + 1 volné místo
Jihočeský kraj: Ing. Josef Šupčík
Jihomoravský kraj: Hana Picková, Ing. Libuše Koukalová, Ing. Miloslava Mrnuštíková, Vlasta Valtrová a Věra Valterová + 1 volné místo
Karlovarský kraj: Mgr. Alena Válková, Mgr. Petra Geňo, Kamil Lukeš
Královehradecký kraj: Mgr. Bc. Ivana Fraňková
Liberecký kraj: Ing. Jaroslava Tichá a Jiří Bubeník
Moravskoslezský kraj:Zdeňka Gelnarová a Jitka Figalová + 1 volné místo
Olomoucký kraj: Dana Poláková a Pavel Eyer
Pardubický kraj: Ing. Jiří Broulík, Dagmar Lněníčková + 1 volné místo
Plzeňský kraj: Ing. Ivana Reifenauer, Ing. František Kauer, Ing. Dagmar Kauerová, Růžena Moravcová, Mgr. Dagmar Rubášová, JUDr. Václav Rubáš a Pavel Hájek
Středočeský kraj: Jitka Veselá a Emil Štěpánek
Ústecký kraj: Jiří Hájek
Kraj Vysočina: Eva Formánková, Milan Procházka, Bc. Ivana Pešková + 1 volné místo
Zlínský kraj: Dana Křenová, Věra Strnadová, Jaroslava Pilčíková

V ý p i s
z Usnesení Valné hromady Unie jógy, z.s.,
konané 25. - 27. května 2018 v Kuksu

Valná hromada schvaluje: 

Zprávu  mandátové komise: z počtu 43 pozvaných delegátů je přítomno 38. Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada zvolila:

  1. Předsedu výboru UJ: Hanu Pickovou,
  2. Členy revizní komise: Bc. Ivanu Peškovou DiS., Mgr. Petru Geňo, Ing. Libuši Koukalovou

Valná hromada schválila členy výboru UJ, navržené předsedou výboru:

  1. Místopředsedkyni výboru UJ: Ing. Jitku Hilgert,
  2. Hospodářku: Ivanu Hellerovou,
  3. Vedoucí komise školení a lektorského sboru: Růženu Moravcovou,
  4. Vedoucího komise krajských vedoucích: Pavla Eyera,
  5. Členku výboru, pověřenou ediční činností: Bc. Ivu Honsovou.

© Copyright Unie jógy, z.s.