Valná hromada

Delegáti pro Valnou hromadu Unie jógy, z.s.
17. - 19. května 2019 ve Střelských Hošticích

Hlavní město Praha: Mgr. Iva Daňková, Mgr. Šárka Valverde, Ivana Hellerová, Eva Švarcová + 1 volné místo
Jihočeský kraj: Libuše Holečková, Ing. Vilma Tritová, Mgr. Zuzana Klenková
Jihomoravský kraj: Hana Picková,Ing. Libuše Koukalová,  Ing. Míla Mrnuštíková, Blažena Vlkojanová, Vlasta Valterová, Věra Valterová
Karlovarský kraj: Mgr. Alena Válková, Mgr. Petra Geňo, Libuše Zemánková
Královehradecký kraj: Mgr. Bc. Ivana Fraňková
Liberecký kraj: Ing. Jaroslava Tichá a Jiří Bubeník
Moravskoslezský kraj:   3 volná místa
Olomoucký kraj: Pavel Eyer, Dana Poláková, Mgr. Dana Lutonská - 1 místo
Pardubický kraj: IIng. Jiří Broulík, Dagmar Lněničková,  Eva Chalupová
Plzeňský kraj: Ing. František Kauer, Ing. Dagmar Kauerová, Ing. Jan Moravec, Růženka Moravcová + 2 volná místa
Středočeský kraj: Jitka Veselá a Emil Štěpánek
Ústecký kraj: Jiří Hájek + 1 volné místo
Kraj Vysočina: Milan Procházka, Bc. Iva Honsová, Bc. Ivana Pešková, Mgr. Ing. Hana Zíková + 1 volné místo
Zlínský kraj: Jaroslava Pilčíková, Dana Křenová + 1 volné místo

V ý p i s
z Usnesení Valné hromady Unie jógy, z.s.,
konané
17. - 19. května 2019 ve Střelských Hošticích

Valná hromada schvaluje: 

Zprávu  mandátové komise: z počtu 39 pozvaných delegátů je přítomno 34. Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada schválila nové členy komise školení:

  1. Za dva odstupující členy Komise školení náhradu: Hana Picková, Petr Blaha,
  2. Doplnění Komise školení o tři nové členy: Iva Honsová, Vilma Tritová, Petra Geňo.

Průkazky učitelů UJ nebudou vydávány osobám vyškoleným v jiné organizaci.

Zproštění platby členského příspěvku pro Čestné členy UJ.

© Copyright Unie jógy, z.s.