Vzdělávání

Unie jógy je celostátní organizace působící ve všech krajích ČR. Zabývá se vzděláváním a osvětou v oblasti jógy bezmála třicet let. Sdružuje ve svých řadách jogíny z různých směrů a škol jógy. Tato pestrost umožňuje široký záběr na všech úrovních lidského života (duchovní, sociální, osobní rozvoj jedince …..)

© Copyright Unie jógy, z.s.