Rekvalifikační kurz - Akreditovaný učitel jógy II. třídy 2023

Rekvalifikační kurz Učitel jógy II. třídy byl pro malý počet zájemců zrušen. 


Výbor Unie Jógy z.s. a její komise školení pořádají rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, který  je určen pro absolventy kurzu učitel jógy III. tř.

Výstupem je osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 200 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Kritéria pro uchazeče podle Kvalifikační směrnice Unie Jógy z.s.,čl. 6.2.:

  • dosažení věku 21 let
  • dokončené střední vzdělání
  • platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III.tř) a ověřená aktivní praxe

Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Komín.

Zkoušky:

Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy.

Cena školení: 20 000,-Kč

  • Školení je možno uhradit ve dvou splátkách

  • Členové UJ po úspěšném zakončení školení mohou zažádat o příspěvek 1 000,-Kč.

  • Cena zahrnuje: lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text), zkoušky a výstupní doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení o rekvalifikaci.

  • Cena nezahrnuje: ubytování (lze zajistit přímo v místě konzultací) a stravování - toto si účastník zajišťuje individuálně.

Číslo účtu pro platbu za školení:

Č. ú: 2300369183, kód banky: 2010, Variabilní symbol: 1132022

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení. Potvrzení o úhradě poplatku za školení přivezte s sebou na první konzultaci.

Organizátor:

Předseda Komise školení UJ Zdenka Gelnarová

Případné dotazy zodpoví elektronicky na adrese : z.gelnarova@gmail.com; kontaktní telefon je  +420 722 920 260, poštovní adresa je na přihlášce.

© Copyright Unie jógy, z.s.