Rekvalifikační kurz - Akreditovaný učitel jógy II. třídy - Brno 2023

Termíny jednotlivých konzultací: 

1. konzultace - Pátek 3.3. - Neděle 5.3.2023,
2. konzultace - Pátek 14.4. - Neděle 16.4.2023,
3. konzultace - Pátek 19.5. - Neděle 21.5.2023,
4. konzultace - Pátek 16.6. - Neděle 18.6.2023,
5. konzultace - Pátek 28.7. - Neděle 30.7.2023,
6. Konzultace - Pátek 25.8. - Neděle 27.8.2023,
7. konzultace - Pátek 15.9. - Neděle 17.9.2023,
8. konzultace - Pátek 20.10. - Neděle 22.10.2023
Listopad 2023 závěrečná zkouška.


Předpokládaný začátek vždy pátek 15 hod – ukončení neděle kolem 16 hod.

Přihlášení probíhá zasláním vyplněné přihlášky na adresu: Zdenka Gelnarová, Mařádkova 2371/8, 746 01 Opava. 

K přihlášce doložte platnou základní kvalifikaci-průkazu učitele jógy III.tř a potvrzení o vzdělání - v kopii. Ověření aktivní praxe (doporučení).

Výbor Unie Jógy z.s. a její komise školení pořádají rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, který  je určen pro absolventy kurzu učitel jógy III. tř.

Výstupem je osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 200 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Kritéria pro uchazeče podle Kvalifikační směrnice Unie Jógy z.s.,čl. 6.2.:

  • dosažení věku 21 let
  • dokončené střední vzdělání
  • platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III.tř) a ověřená aktivní praxe

Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno Komín.

Zkoušky:

Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy.

Cena školení: 20 000,-Kč

  • Školení je možno uhradit ve dvou splátkách

  • Členové UJ po úspěšném zakončení školení mohou zažádat o příspěvek 1 000,-Kč.

  • Cena zahrnuje: lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text), zkoušky a výstupní doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení o rekvalifikaci.

  • Cena nezahrnuje: ubytování (lze zajistit přímo v místě konzultací) a stravování - toto si účastník zajišťuje individuálně.

Číslo účtu pro platbu za školení:

Č. ú: 2300369183, kód banky: 2010, Variabilní symbol: 1132022

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení. Potvrzení o úhradě poplatku za školení přivezte s sebou na první konzultaci.

Organizátor:

Předseda Komise školení UJ Zdenka Gelnarová

Případné dotazy zodpoví elektronicky na adrese : z.gelnarova@gmail.com; kontaktní telefon je  +420 722 920 260, poštovní adresa je na přihlášce.

© Copyright Unie jógy, z.s.