Informace o členství v Unii Jógy a přihláška

Členové dostávají jednou ročně Zpravodaj, který obsahuje seznam akcí, důležité informace a zajímané články o józe.

Členové mají právo účastnit se činnnosti spolku a být voleni do řídících a kontrolních orgánů.

Členové mají právo užívat výhody člena spolku, mezi které patří slevy na poplatcích za semináře, úrazové pojištění na základě smlouvy UJ s ČASPV (vztahuje se na akce pořádané pod hlavičkou UJ).

Členové mohou ve Zpravodaji a na stránkách UJ uveřejňovat svoje pravidelné lekce či pořádané akce.

Učitelé jógy jsou krytí smlouvu s OSA a s INTERGRAMem,  na základě smlouvy UJ s ČASPV (vztahuje se na akce pořádané pod hlavičkou UJ, ne na vlastní podnikatelskou činnost).

Členové mají povinnost platit členský příspěvek, který činí 300 Kč / rok. Číslo transparentního účtu je 2300369183/2010 (Fio banka), jako variabilní symbol uveďte číslo kraje, tři nuly a číslo průkazu (např.: Plzeňský kraj 9000863) a do poznámky uveďte své jméno.


Přihláška ke stažení ve formátu pdf zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve formátu pdf zde.

Oba formuláře vyplňte čitelně hůlkovým písmem, nebo na počítači, podepište, naskenujte, a pošlete emailem na adresu krajského vedoucího ve vašem kraji. Ten vám na základě přihlášky a zaplacení členského příspěvku vystaví průkaz člena UJ.

© Copyright Unie jógy, z.s.