Základní školení učitelů jógy III. třídy - Brno

Termíny jednotlivých konzultací:

1. konzultace - Pátek, 17.02.23 - Sobota, 18.02.23
2. konzultace - Pátek, 17.03.23 - Sobota, 18.03.23
3. konzultace - Pátek, 14.04.23 - Sobota, 15.04.23
4. konzultace - Pátek, 28.04.23 - Pondělí, 01.05.23 - výjezdní setkání
5. konzultace - Pátek, 26.05.23 - Sobota, 27.05.23
6. konzultace - Pátek, 30.06.23 - Sobota, 01.07.23 - závěrečné zkoušky

Přihlášení do kurzu probíhá elektronicky, na webové stránce Lužánek www.luzanky.cz.

Na výše uvedeném odkazu, kliknete na zelené políčko „Přihlásit“. V bílo-modré tabulce kliknete dále na „Registrace“ a vložíte dle instrukcí své osobní údaje. Teprve poté dojde k závěrečnému kroku: přihlášení do kurzu. Po úspěšném přihlášení, přijdou na Váš e-mail potřebné informace o úhradě platby, prosím uhraďte do 10 dnů. V případě, že byste se kurzu nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, vracíme celou platbu.

Unie jógy, z.s. , jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci s Lužánkami – Střediskem volného času Brno, p.o., zve zájemce k účasti na letošním školení učitelů jógy III. třídy.

Cíl a náplň školení:

Školení Unie jógy, z. s., zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy tak, jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik.

Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.

Profil absolventa a návaznost kurzů:

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 200 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy. Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.

Podmínky k přijetí na školení:

 • Vlastní praxe jógy min. 2 roky
 • Dosažení 21 let věku
 • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací.

Místo konání: Lužánky – SVČ Brno, Solniční 12, dále Lidická 50, Brno.

Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Probíhá v šesti konzultacích. Výuka začíná vždy v pátek od 16:00 hod. a končí zpravidla v sobotu v 18:30 hod. Čtvrtá výjezdní konzultace je vícedenní - Moravec na Vysočině či Lomnička u Tišnova (ubytování i strava je v ceně kurzu).

Předměty obecné části:

 • Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
 • Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • První pomoc

Předměty speciální části:

 • Úvod do filozofie a historie jógy
 • Jógové názvosloví a grafický záznam
 • Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
 • Jógové pojetí těla a jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
 • Jógové sestavy
 • Relaxace
 • Pránájáma – dechová a energetická cvičení
 • Pratjáhára – kontrola smyslů
 • Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
 • Bandhy a mudry

Naši lektoři:

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy, z.s. s vyšší kvalifikací.

Zkoušky:

Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy

Cena školení 9900,- Kč

Cena zahrnuje lektorné, skripta – Jóga (speciální učební text Unie jógy, z.s.), zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz a Osvědčení, režijní náklady, zapůjčení podložek na cvičení a dalšího vybavení potřebného pro výuku, skromný nocleh ve vlastních spacácích v prostorách Lužánek.

V případě vážných překážek s elektronickým přihlašováním či pro sdělení doplňujících informací, se obracejte na:

Petr Blaha
tel.: 776 840 129
email: blaha@luzanky.cz
Lidická 50, 658 12 Brno

© Copyright Unie Jógy, z.s.