PROBLÉMY S KONKURENCÍ

Jsem učitelkou jógy v Paříži, kde máme společně s manželem malé jógové studio. Předtím jsem pracovala 13 let v oboru módy. Avšak odpornost, kterou mohu sledovat ve světě jógy, mě ohromuje víc než cokoliv, co jsem zažila v módě!
Přináší mi to smutek a frustraci, když se setkávám s takovými věcmi. Máte nějakou radu, jak se vypořádat s nesmírnou soutěživostí mezi učiteli jógy?
-Linda

 
Odpovídá David Swenson:

To, že praktikujeme jógu, ještě neznamená, že jsme jogíny. Myslím, že chybou, kterou většina z nás dělá, je myslet si, že svět jógy bude odlišný od zbývajícího světa. Z určitého pohledu dokonce věřím, že jóga má schopnost zesilovat to, co jsme. Praktikování jógy nebo jiné disciplíny pro sebezkoumání je něco jako kypření půdy, když se připravuje záhon na zahradě. Praktikování přináší úrodnost do našeho bytí, ale naše zralost coby praktikujících je určována tím, co na své zahradě pěstujeme. Pokud si zvolíme pěstovat své ego, může nám vyrůst ještě větší, než průměrnému člověku.

Když praktikujeme jógu, neznamená to, že se náhle osvobodíme od stresů a potíží každodenního života. Nemůžeme totiž řídit překážky a potíže, které před nás postaví každodenně život. Jediné, co můžeme ovlivnit, je naše reakce na ně - a to je oblast, kde testujeme opravdovost naší jógy.

Nikdo z nás není dokonalý, všichni děláme chyby a neustále v nich pokračujeme: Vždy je pro nás snadnější si všimnout vad na někom jiném a obtížné pozorovat je nestranně na sobě. Ale v životě a stejně tak i v józe, nejsme schopni řídit konání ostatních kolem. Je potřeba být trpěliví a starat se o svůj růst i růst ostatních. Souhlasím tedy s tím, že ve světě jógy je mnoho trhlin. Vždy tu bude přítomná soutěživost mezi studenty, učiteli, studii a styly jógy. Ona vlastně veškerá tato soutěživost má svůj dávný původ už z Indie.

Než být dnes neustále překvapována projevy soutěživosti ve světě jógy, zkus si uvědomit, že existují i výjimky, kdy není přítomná. Soutěživost je vrozená součást lidské povahy. Rozdíl mezi světem jógy a světem módy je hlavně ten, že v módě je patrná navenek. V józe mají lidé tendence předstírat, že tu žádná není. Otázka tedy nezní, zda budeme konfrontováni se soutěživostí nebo jinými nedokonalostmi lidské povahy, ale jak na ni budeme reagovat. A můžeme si volit, zda se do ní zapojíme nebo zda si vyšlapeme vlastní cestu a budeme tak příkladem otevřené mysli a soucitnosti, se kterými se pokoušíme přesáhnout konkurenční prostředí kolem nás. Jsou to naše životní volby, kterými se pak vymezujeme. Existuje jedna definice jógy, kterou mám velmi rád:

 "jogín je ten, který opouští místo o něco krásnější, než jaký byl při svém příchodu."

 Pojďme všichni usilovat o to, abychom se stali takovými jogíny.

 

David Swenson poprvé pobýval v indickém Mysore v roce 1977 a vyučuje úplný systém aštanga jógy v podobě, jak jej původně předával Sri K. Pattabhi Jois. Je jeden z předních světových učitelů této školy jógy a vytvořil mnoho videonahrávek. Je rovněž autorem knížky Ashtanga Yoga: The Practice Manual.

 

Přeloženo z www.yogajournal.com/for_teachers/2545, přeložil Václav Pavlůsek.

© Copyright Unie jógy, z.s.