SLAVNOSTNÍ SLIBY

Mnoho z nás si ztěžuje, jak těžké je začít denní praktikování meditace nebo jógy, či přestat kouřit nebo lhát nebo si okusovat nehty a s mnoha podobnými zlozvyky. Prostě otočit list a dělat věci jinak. Možná, že děláme vážná rozhodnutí, ale během krátké doby často shledáme, že všechno je zpět, jak bylo. Tak se postupně stáváme cyničtí a uzavíráme to tím, že je lepší to vzdát, že „to nikdy nezměníme".

Naše praktika slavnostního slibu je metodičtější než obyčejný slib. Většina z nás v Human Kindness Foundation používá tuto praktiku a shledali jsme ji výjimečně užitečnou pro změny, které přetrvají.

Základními prvky této praktiky jsou Příprava, Prohlášení a Uskutečnění.

1. Příprava. Plánujte si o jeden nebo dva týdny předem. Slavnostní sliby, které jsou impulsivní (někdy i ve hněvu), obvykle nepřetrvají. Věnujte čas přemítání o změně, kterou chcete udělat - ať už zásadní nebo malou, na celý život nebo jen na čas. Představte si, jak změna může ovlivnit váš život, vaše vztahy, plány do budoucna atd. a přijměte tyto důsledky. Nelze nic získat, aniž bychom současně něco obětovali.
Jen promyšlený plán pomůže k úspěšné realizaci slibu. Pořádně zvažujte všechny okolnosti. Jeden vězeň chtěl přijmout absolutní mlčení po dobu jednoho roku. Zeptali jsme se ho: „A co když dozorce nebo někdo jiný na tebe bude mluvit a požadovat odpověď?" Poradili jsme mu dvě věci: zahrnout do slibu něco jako „s výjimkou případů skutečné nouze nebo potřeby odpovědět úředníkům." Také jsme mu navrhli, aby sdělil správci věznice svůj úmysl přijmout slib mlčení a požádat ho o pochopení.
Nejdůležitější věcí pro slib je nepřijímat jej, dokud nemáte jistotu, že ho dodržíte. Takže pokud nemáte jisto, že budete schopni se řídit podle „Vždy budu..." nebo „Nikdy nebudu", pak použijte formulaci „Budu usilovat o...". Tímto způsobem se zavazujete ke snaze a to může někdy fungovat lépe. Ctít své sliby je velmi důležité pro seberespektování a jakýkoliv úspěch v životě. Proto pečlivě promýšlejte své slavnostní sliby a proberte je s někým, komu důvěřujete.

2. Prohlášení. Jakmile již byl jednou slib připraven, dalším krokem je jeho „vyhlášení" jako malý ceremoniál za účasti jednoho nebo více přátel jako svědků. To je důležité, protože podobně jako svatební obřad se zavazujete veřejně k dodržení svého slibu. Když jej porušíte, ostatní pak budou vědět o vašem selhání. Selhali by i oni, pokud by neprojevili dostatek věrnosti při tom, když porušíte svůj slib. Je důležité zavázat se před ostatními a je pak velmi povzbuzující vědět, že podporují naše úsilí být věrný slibům, které jsme dali. Potom co vyslovíte svůj slavnostní slib, svědkové mohou jen říci něco jako „Respektujeme tvůj slib a přijímáme jej." To obvykle děláme, když se před někým skláníme s respektem.

3. Uskutečnění. Pak přichází poslední krok: den za dnem dodržováním slibu, který byl přijat. Důrazně vás vyzýváme, abyste nahlas opakovali svůj slib na začátku každého dne, když jste sami. Čtěte jej nebo recitujte stejně upřímně, jako jste to udělali první den a pamatujte si pocity, které vás přiměly přijmout tento slib. Když sdílíte ložnici s jinými lidmi, měli byste to provádět šeptem když se posadíte na posteli, nebo na toaletě či kdekoliv jinde - ale je velmi potřebné opakovat svůj slib každodenně. Tak skutečně přijímáte slib každý den. Bylo by to účinné i pro sliby manželství: manžel i manželka opakující si slib jeden druhému každé ráno po celý svůj život! Věřte nebo ne, ačkoliv to vypadá, že se to stane otřepané, denní opakování je skutečně způsob, jak udržet slib stále čerstvý. Aby nebylo těžké slib opakovat každý den, je lepší, když je formulován krátce a ne dlouhými a dramatickými deklaracemi.

Respektujte všechny sliby bez rozdílu. Ať už přijmete slib, že nebudete jeden týden jíst sladkosti, nebo se už nikdy v životě ani nedotknete alkoholu, slib musí být plně respektován. Upřímný slib je vyjádřením naší vůle k práci, k obětování, ke změně. Respekt ukáže, že víme, jak to v životě chodí - změna nepřijde jen proto, že jsme nespokojeni. Skutečná a trvalá změna vyžaduje naplánování, úsilí a vytrvalost.

Slavnostní slib je také dobrý způsob, jak začít s každodenní duchovní praxí. Třeba slib praktikovat půl hodiny meditaci ve stejnou dobu každý den po tři měsíce. A pak to děláte bez ohledu na to, zda jste nemocní nebo zdraví, unavení nebo čilí, znudění nebo neklidní. Nehraje roli, zda na to máte zrovna náladu, nebo je to pro vás dobré, nebo se vám s tím daří; vy už jste přijali slib to dělat. A to je úleva! Metoda slavnostního slibu nám dává příležitost změnit naše životy i tím, že změníme věci, které ovládají naši mysl.

Zkuste to a uvidíte.

Zdroj: www.humankindness.org/fall97, přeložil Václav Pavlůsek.

© Copyright Unie jógy, z.s.