STŘÍDÁNÍ STYLŮ V JÓZE

Žiji ve společenství, kde je pro mne možné provádět pouze jeden typ jógy jednou za týden. Mohu na to navázat svojí účastí v hodinách jógy jiného typu nebo se omezit na jeden typ jógy jednou týdně?
-Diane, New Jersey
 
Odpovídá John Friend:

Existují pro a proti při praktikování více výukových hodin různých stylů jógy každý týden. Pozitivní stránkou je to, že v případě kvalitních učitelů v každé výuce se naučíte vždy něco nového v každé lekci v závislosti na jejím stylu.

Každý systém jógy, škola a učitel typicky zdůrazňuje osobité polohy, postupy a činnosti v jógových pozicích. Tyto vlastnosti slouží jako hlavní kategorie k rozlišování mezi jógovými styly a školami.

Například některé druhy jógy se zaměřují na velké úsilí a klasický směr, zatímco jiné jsou zaměřeny na relaxaci, měkkost a hravost. Některé lekce mají vysoké tempo, jsou drsné a komplikované, zatímco jiné motivují žáky k pomalému pohybu a sebezkoumání, bez stupňovaných sestav.

Některé jógové styly se dále zaměřují na velký význam precizní anatomické pozice, zatímco jiné zdůrazňují vnitřní pocity a dech.

Všechny z vyjmenovaných aspektů různých stylů jógy mají svou cenu, takže v jakémkoliv kurzu můžete získat něco k vylepšení vaší praxe jak fyzické, tak emoční nebo spirituální. Pokud dáváte přednost jednomu stylu, můžete použít cokoliv, s čím se setkáte v některé vyučovací hodině, ke svému prospěchu, k pomoci růstu a zdokonalení se ve vašem oblíbeném stylu jógy.

Na druhé straně, účast na hodinách různých stylů může mít svá mínus. Jedním společným problémem je, že student dostává instrukce od různých učitelů, které jsou konfliktní.

Například na jedné hodině dostává žák instrukce, aby dýchal velmi tiše a bez zapojení vnějších svalů těla, zatímco v jiné hodině jiný učitel vyžaduje od každého, aby prováděl hlasitý dech udždžají a současně držel svaly silně zapojené při držení pozicí. Ve stejné pozici může učitel vyžadovat vnější rotaci nohou, zatímco v jiném kurzu jiný učitel jiného stylu může dávat instrukce k vnitřní rotaci.

Navíc dalším aspektem způsobujícím zmatek, při pokračujícím míchání různých stylů jógy je to, že instrukce k zaujmutí pozic jsou často založeny na odlišných filosofiích.

Některé jógové školy jsou založeny více na klasické jógové filozofii, zatímco jiné na Védantě či Tantře.

Hlavním záměrem některých jógových škol je získat fyzické tělo v dobré kondici, zatímco jiné školy jsou více zaměřeny na kultivaci duše.

Každá z těchto základních filosofií může způsobit velký rozdíl v přístupu a zaměření, které učitel vyjadřuje ve svých instrukcích k pozicím.

I vy máte tendenci provádět pozice doma stejně jako je zaměřen váš učitel. Měli byste zvážit, které kvality vědomí a srdce byste u sebe rádi kultivovali, a pak se rozhodnout, který styl (nebo styly) je v souladu s vaším záměrem.

A po zvážení kladů a záporů vaší pravidelné účasti v různých kursech se jen vy sami můžete rozhodnout, co vám poslouží nejlépe. Mnoho štěstí!

 

Expert tohoto měsíce - John Friend, je zakladatelem Anusara jógy která kombinuje uctívání srdce, umění vědomí vnitřního těla a vědu vesmírných principů, kterými se máme řídit.

 


Kontakt: www.Anusara.com, (www.yogajournal.com/practice/512_1.cfm), přeložil Václav Pavlůsek.

© Copyright Unie jógy, z.s.