ZKUŠENNOSTI CVIČITELŮ ODJINUD - ANANDA ASSISI

Letos v červnu jsem strávila osm krásných dní v Itálii, v mezinárodním ašrámu Ananda nedaleko Assisi. Jela jsem se dvěma přítelkyněmi z Prahy, z nichž jedna navštěvuje Anandu již několik let a zná dobře tamější prostředí.

      Ananda je duchovní komunita, založená v r. 1968 svámím Krijánandou (občanským jménem J. Donald Walters), přímým žákem paramhansy Joganandy, který žil ve dvacátých letech min. století v USA a jako jeden z prvních Indických guruů se zasloužil o urychlení duchovního vývoje západní společnosti.
      Svámí Krijánanda začal uskutečňovat Joganandův sen "světového bratrství" zřizováním jógových středisek nejen v USA, ale i v Evropě. Již řadu let žije v Anandě Assisi, jezdí na přednášková turné, je literárně činný a komponuje drobné duchovní skladby.       Sanskrtský výraz Ananda znamená blaho, spokojenost radost. Zejména tu radost pocítí každý, kdo toto duchovní útočiště navštíví. Radostnost, laskavost a vstřícnost se promítá do každé činnosti komunity. ochota pracovnic v recepci, příjemné a s láskou připravené ubytování, od jedno a vícelůžkových pokojů v hlavní budově přes pokoje ve vzdálenějších domcích, patřících komunitě, až k upraveným místům v lese pro stany.       Strava je výborná, vegetariánská (dle přání i veganská), lehká, rozmanitá a chutná. Jí se v příjemné jídelně za tichého doprovodu relaxační hudby a většinou mlčky, protože jídla navazují na předchozí lekci, která je zakončena meditací. Když je silencium zakončeno promluvou některého z lektorů, oživuje jídelna hovorem a smíchem.
      Ašrám leží v nadmořské výšce 800 m; je obklopen květinovou zahradou, lesem, loukami a má daleký výhled do kraje. Jeho centrem je Chrám Světla - působivá kruhová stavba, vytvořená ze skla a dřeva, s kupolovitou střechou z keramických prvků. Zde se cvičí, přednáší a medituje. Je vzdušná a příjemná za každého počasí. V týdnu, který jsem v Anandě prožila, panovala čtyřicetistupňová vedra, ale při cvičení jsme to téměř nepociťovali.
      Hlavní jazyk je italština, ale běžná je angličtina a němčina, do kterých jsou lekce tlumočeny. My jsme měly - díky italsky mluvící kolegyni - výborný český překlad. Lektoři jsou převážně Američané žijící v Anandě. Jsou stoupenci Joganandova učení a vyzařují úsměvnost a duševní vyváženost.
      Osou Joganandova učení je krijajóga. Je to systematická myšlenková a pohybová činnost, která vede adepta bezpečně a přímo k cíli - k sebeuvědomění se v pravé Skutečnosti. Hlavní důraz klade na vědomé sjednocení životní síly se subtilními páteřními energiemi, čímž dochází k zjemňování úrovně našeho bytí.
      Programy, které v Anandě probíhají, nabízejí různé možnosti využití krijajógy ke zkvalitnění života. Jsou zaměřeny na rozvíjení osobnosti pomocí hathajógy, meditační praxe, harmonizace energie v čakrách. Ukazují, jak lze prožívat svůj život vitálněji, tvořivěji a s nadšením, jak s pomocí božské lásky je možno najít cestu od jednoho člověka k druhému. Učí přetvářet naše ustálené vzorce chování a tak probudit skryté schopnosti, potřebné pro dosažení vyšších cílů. Je zde také možnost seznámit se s védickou astrologií a také s duchovním léčením sebe i druhých.
      My jsme se účastnili kurzu Ánandajógy, kterou vyvinul svámí Krijánanda a která ukazuje cestu k probuzení vyššího vědomí pomocí rozšířeného pojetí jógových pozic. Pro ty, kteří praktikují jógu delší dobu není známé, že ásany znamenají něco víc než jen fyzický pohyb, harmonizaci energie a pocit spokojenosti, který vyvolávají. Zde jsme si mohli ověřit sami na sobě, že tímto způsobem provádění jógových pozic vyjadřujeme sebe sama v objevování vyššího já.
      Kurz zahrnoval teorii (přednášky) a praxi (cvičení a meditace). Každá lekce začínala několikaminutovým prozpěvováním krátkých duchovních písní. Následovalo energetizační cvičení, jógové pozice proložené výkladem a skončilo se půlhodinovou meditací. Energetizační neboli zahřívací sestava jsou afirmace, vyslovované nahlas, doprovázené jednoduchými pohyby, aktivizujícími organizmus. Jógové pozice jsou modifikací klasické Lysbethovy školy, z které jóga u nás ve svých počátcích vycházela. Každá pozice má svou afirmaci, která je rovnocennou složkou ásany. Pomáhá odstraňovat staré myšlenkové návyky, nahrazuje je novými a tím pomáhá měnit osobní reakce a postoje.
      Prostřednictvím dechu, pozornosti na přítomnost energie v příslušné oblasti a její vyvedení páteří vzhůru a koncentrací na příslušné tvrzení se vyrovnává vnitřní a vnější působení ásány - na tělesnou i duchovní oblast. Účinky tohoto pozitivního ovlivňování energie se promítají i do jemnohmotného astrálního těla a rozpouštějí v něm karmické závislosti.
      Mezi každou ásánou je klidová pauza - někdy ji tvoří i jiná ásána, např. tádásána, vádžrasána nebo pozice dítěte.
      Pomalým dechem se v pozici navozuje zklidnění, které umožňuje hlubší dotyk s jemnou energií. Zajímavý je i dvojitý nádech a dvojitý výdech - tento typ dechu se používá vždy na ukončení energetizačního cvičení, ale také jinde. Má nejen tišivý účinek, ale rovněž zkvalitňuje dýchací proces.
      Kromě programů pro začátečníky (sem patří i ti, kteří jógu praktikují již nějaký čas, ale s krijajógou se setkávají poprvé), existují programy pro pokročilé, jenž jsou většinou žáci Joganandova učení a kteří čekají na iniciaci nebo jí již prošli.
      Pokud mohu mluvit za sebe, nemohu říci, že bych souhlasila se vším, co jsem se v lekcích dozvěděla. Jela jsem do Anandy se zvědavostí na jiné pojetí jógy a také si odpočinout. Oboje se mi vyplnilo - pobyt zde je opravdu léčivý. Pro Anandu je typické, že jsou zde přijímáni všichni, kteří ji navštíví, ať už patří k jakémukoliv duchovnímu směru, víře nebo náboženství. Vládne zde svoboda myšlení, tolerance a porozumění pro skutečnost, že každý člověk prochází svým vlastním duchovním vývojem. Preferuje se zažití slyšené informace před jejím rozumovým pochopením.
      Symbolem Anandy je půvabná kresbička svámího Krijánandy, vyjadřující radost. Používá se na tiskovinách, tričkách, přívěscích a podobně. Radost tvoří osu života v ašrámu. Loučila jsem se s pocitem, že mám semínko radosti zasazeno hluboko v srdci a že je na mně, jak ho budu ošetřovat. Bude mi k tomu napomáhat i melodie a slova jednoho z mnoha popěvků svámího Krijánandy:

            Z radosti jsme vyšli
            v radosti žijeme
            do Velké Radosti se jednou vrátíme.

Jana Davidová, Zlín

© Copyright Unie jógy, z.s.